Győr+
2011.11.04. 11:05

Sikersztori a győri gazdaság fejlődése: rohamosan csökken a munkanélküliség

Ahogy az egész országban, úgy Győrben is a munkahelyteremtés a döntéshozók legnagyobb feladata. Városunk ezen a téren is élenjáró. A 2008 végén kirobbant gazdasági és pénzügyi válság győri munkaerő-piacra gyakorolt hatásairól kérdeztük Simon Róbert Balázst, Győr gazdálkodásáért felelős alpolgármesterét.

Három évvel a világgazdasági recesszió kirobbanása után optimisták lehetünk-e a győri munkahelyek jövőjét illetően?

Fokozatosan lábalunk ki a válságból, ami 2009-ben jelentősen, de még 2010-ben is komolyan éreztette negatív gazdasági hatását. Fontos, hogy a járműipari fejlesztések közvetetten befolyásolják a munkaerőpiacot, hiszen az Audi-gyárba bedolgozó, és azzal üzleti kapcsolatban álló kis- és középvállalkozásoknál is fejlesztések várhatóak, így közel 15 ezer embernek biztosítanak megélhetést.

Hogyan alakult az álláskeresők száma az elmúlt években?

2009 januárjában 6.886 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma, ami 6,7%-os arányt jelentett. A válság következtében fokozatosan nőtt az állásnélküliek száma, a „mélypont” 2010 februárjában volt, amikor 9.639 álláskeresőt regisztráltak, ez 9,4%-os rátát jelentett. Innentől kezdve azonban már javuló tendenciát figyelhetünk meg Győr és térségének munkaerőpiacán.

Mit mutatnak a legfrissebb adatok?

A munkaügyi központ Győrben és körzetében 2011 szeptemberében 660 fővel kevesebb álláskeresőt tartott nyilván, mint 2010 hasonló időszakában, 2009 szeptemberéhez képest pedig 2049 fővel csökkent az álláskeresők száma.

Hogyan változott a térség munkaerő- és létszámgazdálkodása?

A vállalkozások megrendeléseik drasztikus csökkenése miatt kénytelenek voltak dolgozóik egy részétől megválni. A munkaügyi központ adatai alapján 2009-ben térségünkben csoportos létszámleépítés következtében 16 gazdálkodó szervezetnél több mint ezer munkavállalónak szűnt meg az állása. 2010-ben csökkent a csoportos létszámleépítések száma, 5 munkáltató 774 fő csoportos leépítéséről döntött. A javuló gazdasági környezetben idén szeptemberig a győri térségben két vállalkozás jelentett be csoportos létszámleépítést, ami 130 dolgozót érintett. A gazdasági környezet folyamatos erősödését mutatja az is, hogy amíg 2009 első kilenc hónapjában 4.573, 2010 azonos időszakában pedig 7.795, addig a 2011. január–szeptemberi időszakban már 9.703 volt az új bejelentett álláshelyek száma Győrben és térségében. Ez azt jelenti, hogy az új álláshelyek száma több mint kétszerese a két évvel ezelőttinek.

Mit gondol, mi az alapja Győr és térsége további gazdasági sikereinek?

Győr és térsége gazdasági sikereit három fontos tényezőnek köszönheti. Ipari és kereskedelmi hagyományainak, kedvező földrajzi elhelyezkedésének, és a lakosság képzettségi szintjének. Ma a betelepülni szándékozó vállalkozásokat kitűnő infrastruktúrával rendelkező ipari park, logisztikai bázisok és szerteágazó szolgáltatások várják. A vállalkozásokat segítő közlekedési-szállítási lehetőség az elmúlt években is fejlődött, gondolok itt a péri repülőtérre, valamint a gönyűi kikötőre, melyek jövőbeni fejlesztése fontos feladat. Komplex képzési kínálattal rendelkezünk a közép- és a felsőfokú oktatás területén egyaránt. A további fejlődés, a korszerű tudásalapú gazdaság megteremtése szempontjából pedig kiemelkedően fontos a Széchenyi István Egyetem szerepe, nemcsak az oktatás, hanem a kutatás-fejlesztés területén is.

Az Audinál foglalkoztatottak száma szeptemberben elérte a 7.390 főt. A jelenleg is zajló fejlesztéseknek köszönhetően a beharangozott 2.100-ból jövőre több mint 900 új munkahely létesül.

– A kormány fontosnak tartja a győri beruházást, és anyagilag is támogatja – mondta Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, a szakképzési feladatok miniszteri felelőse. – Fontos, hogy a város évek óta építi a szakképzési hátteret. Borkai Zsolt kezdeményezésére támogatják a kis- és középvállalkozásokat. A harmadik elem az Új Széchenyi Terv pályázati rendszere: telephelybővítésre, korszerűsítésre, és technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni – tette hozzá Kara Ákos.

A győri politikus szerint sokan érkeztek munkavállalási céllal az ország más részeiből Győrbe és a megyébe. Ezek a családok fontos szakmai tudást hoztak magukkal, munkájuk a város és a térség értékeit gyarapítja.

Bakács László