Pápai Lajos: Az EU-ban ma is sokat tesznek azért, hogy kiirtsák a Krisztusba vetett hitet

Győr+
2014.04.20. 13:14

“Krisztus feltámadása Jézus legnagyobb csodája” - fogalmazott Pápai Lajos megyéspüspök vasárnap délelőtt a hívekkel szinte teljesen megtelt győri Nagyboldogasszony-székesegyházban celebrált húsvéti szentmisén.Pápai Lajos szentbeszédében hangsúlyozta: “A feltámadottba vetett hit és a keresztség, a bűnök bocsánatát, az új életet, a szentlélek ajándékát adja meg, s aki így hisz a feltámadottban, abban már itt a Földön elkezdődik az örök élet, most még csak lelkünk megigazolása által, később majd testünk megelevenítése által.”

A győri egyházmegye vezetője hozzátette: “Ahogy Jézus Krisztus azzal, hogy feltámadt, átment egy másik, végleges létmódba, a mi feltámadásunk az idők végén, szintén nem ennek a történelemnek az eseménye lesz, ezért nem is tudjuk azt elképzelni és nem is szabad, Krisztus feltámadása csak a mi feltámadásunk tényét erősíti meg, nem kíváncsiságunkat elégíti ki.”

 

 

Pápai Lajos kiemelte, ahogy Jézust már születésétől fogva megpróbálták elhallgattatni a nép elöljárói, a főpapok, a farizeusok és a római hatóság, úgy a halála és feltámadása óta eltelt kétezer év során rendszeres üldöztetésnek voltak kitéve a hívő keresztények, amely még napjainkban sem ért véget:

 

“Mi mindent meg nem tettek az egykori Szovjetunióban, vagy akár nálunk is, hogy kiirtsák a Krisztusba vetett hitet. És mi mindent meg nem tesznek ma is például az Európai Unióban ugyanezért. És velük szemben, mi keresztények sokszor, mint az első apostolok félünk, bezárkózunk, dezertálunk, de Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És amikor azt hiszik, hogy legyőzték, egyszerre csak ott áll, mint valódi győztes.”

 

 

A római katolikus egyház legfontosabb ünnepe a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti, miszerint Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden embert megváltott bűneitől és mindenkit meghívott az örök életre.

 

Szöveg és fotó: Molnár G. Tamás