Győr+
2011.07.17. 10:35

Népszámlálás 2011. – Pótolni kell a házszámtáblákat

A 2011. október 01. és 2011. október 31. között (pótösszeírás 2011. november 08-ig) tartandó népszámlálás gyors és eredményes lebonyolításához szükséges az utcanév és házszámtáblák megfelelő kihelyezése.

A házszámtábla kihelyezéséről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Ennek érdekében felhívom a lakosság figyelmét, hogy gondoskodjanak a házszámok, ajtószámok kihelyezéséről, elhelyezéséről. Aki a házszámtábla kihelyezésére, pótlására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, akadályozza a népszámlálás sikeres lebonyolítását és egyúttal szabálysértést követ el, ezért pénzbírsággal sújtható.

Kérem, hogy amennyiben hiányzó, vagy pontatlanul kihelyezett utca névtáblákról van tudomásuk, úgy azt szíveskedjenek jelezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Levelezési cím:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Hatósági Főosztály Okmányirodai Osztály

Győr, Árpád u. 36.

Telefon:

96/500-347

E-mail: [email protected]

Győr, 2011. július 11.

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Általános információk a népszámlálásról a www.gyor.hu oldalon érhetők el.