Győr+
2011.07.06. 17:43

Mennyire ismerik a lakosok a hulladékkezelési programot?

Kutatás-fejlesztési megállapodást kötött a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. a Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.-vel. Az egyetemi kutatócsoport feladata a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékkezelési programja ismertségének vizsgálata. A kutatás vezetője és a program kidolgozója Kovátsné dr. habil Németh Mária intézetigazgató.

A kutatás során a Kovátsné dr. Németh Mária vezette csoport módszereket dolgoz ki és alkalmaz annak vizsgálatára, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékkezelési programját mennyire ismerik a társuláshoz tartozó 112 településen, illetve milyen információkkal rendelkeznek az érintettek a hulladék keletkezésének, begyűjtésének és hasznosításának korszerű eljárásairól. A kutatók az adatgyűjtést önkormányzatok, oktatási intézmények valamint a lakosság körében végzik kérdőívek kiküldésével illetve személyes megkérdezések segítségével.

Az így szerzett információk birtokában olyan kommunikációs módszereket dolgoznak ki, amelyek segítik a lakosságot, hogy felismerjék a hulladékgazdálkodási program jelentőségét, és hatékonyan cselekedjenek annak megvalósítása érdekében. A vizsgálat tükrében egyebek mellett a környezettudatos magatartás kialakítását és erősítését szolgáló projektnapokat, akciókat, rendhagyó természetismeret órákat tartanak a társuláshoz tartozó egyes települések intézményeiben.

A GYŐR-SZOL ügyfelei a következő hulladékkezelési díj számlájával megkapják a kutatás kérdőíveit. A kérdőívek gyorsan és egyszerűen megválaszolhatóak. Azokat a település önkormányzatainál lehet személyesen leadni, illetve postai úton kell eljuttatni a szolgáltató címére (Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt., 9024 Győr, Orgona u. 10.). A beküldők között nyereményeket sorsol ki cég a kérdőíveken feltüntetett ügyfél-azonosítók alapján. A családi házakban élő fogyasztók között 300 komposztáló edény, a társasházban élők között 120 darab ajándékcsomag talál gazdára. Annak a településnek az önkormányzata, amely a lakosság számához viszonyítva arányosan a legtöbb kérdőívet juttatja el a GYŐR-SZOL Zrt.-hez, három szelektív hulladékgyűjtő szigetet nyer.

A kérdőív az interneten, a www.gyorszol.hu oldalon is elérhető lesz, és a [email protected] címre elektronikusan is elküldhető. A sorsoláson az internetes beküldők is részt vesznek, amennyiben feltüntetik ügyfél-azonosító kódjukat.