Győr+
2011.08.21. 07:25

Megyénkben tartják az országos tanévnyitót

Már csak tíz napig pihenhetnek a diákok és véget ér a közel két és fél hónapos nyári vakáció, az országos tanévnyitót idén augusztus 28-án a Győr-Moson-Sopron megyei Lipóton tartják, ahol újrakezdődik a tanítás egy kisiskolában. A tanévkezdés idén is több tízezer forintba kerülhet a családoknak, változás ugyanakkor, hogy az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók után igényelhető normatív támogatás az előző évi 10 ezer forintról 12 ezer forintra emelkedett.

Az oktatási államtitkárság becsült adatai szerint mintegy 1 millió 300 ezer gyermek kezdi meg az iskolát, a főállású pedagógusok száma csaknem 2.200-zal lehet kevesebb.

Az MTI kérdésére az oktatási államtitkárság azt közölte, hogy becslésük szerint általános iskolában 749 ezren, gimnáziumokban 191.900-an, szakközépiskolában 232.800-an, speciális szakiskolában 9.600-an, szakiskolában 125.400-an tanulnak majd. Óvodákba 340.200 gyermek jár majd. Általános iskolában 98.700, szakiskolában 34 ezer, speciális szakiskolában 2.700, gimnáziumokban 40.200, szakközépiskolákban 43.800 elsős lesz várhatóan. Az államtitkárság becsült adatai szerint a főállású pedagógusok száma 2.177-tel lehet kevesebb az előző tanévhez képest, általános iskolákban 73.565-ről 72.800-ra, szakiskolákban 9.314-ről 9.000-re, speciális szakiskolákban 1.518-ról, 1.500-ra, gimnáziumokban 18.292-ről 17.700-ra, szakközépiskolákban 19.829-ről 19.200-ra csökken a számuk. Pontos adatok október 15. után várhatók.

Az államtitkárság az intézmények átszervezése és egyházi fenntartásba kerülése kapcsán arról tájékoztatott, hogy a tanév végén a nyilvántartott – működéshez szükséges – OM-azonosítók száma 5.581, július 26-án 5.578 volt. A 2010/2011-es tanévben 365 közoktatási feladatot ellátó intézményt tartott fenn egyházi jogi személy, míg július 26-án az intézmények száma 366 volt. A Magyar Államkincstár kérésükre azt közölte, hogy eddig 13 költségvetési szerv megszűnésekor jelezték az alapítók, hogy a megszűnt intézmény feladatait a 2011/2012-es tanévtől egyházi jogi személy látja el, további 11 kérelem pedig feldolgozás alatt áll.

Az iskolakezdés az idén is jelentős anyagi terheket ró a szülőkre. Az államtitkárság becslése szerint az első évfolyamos tanulók tankönyvcsomagjának átlagára 6.482 forint, a másodikosoké 7.430 forint, a harmadikosoké 7.169 forint, a negyedikeseké 6431 forint. Felső tagozaton ötödik évfolyamon a tankönyvekért átlagosan 6.550 forintot, hatodikban 7.285 forintot, hetedikben 11.110 forintot, nyolcadikban 10.840 forintot kell fizetni. A legolcsóbb kiadvány a tankönyvjegyzékben 111 forint, a legdrágább közismeretei tankönyv 3.280 forint, a legdrágább nemzetiségi tankönyv 25 ezer forint, a legdrágább szakképzési tankönyv 8.300 forint. A hivatalos tankönyvjegyzékben 4.652 kiadvány szerepel.

A tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik.

Az MTI kérésére egy fővárosi papírkereskedésben összeállított adatok szerint a legolcsóbb iskolatáska 10.990, a legdrágább 29.990 forintba kerül. Kisméretű tolltartó kapható 700 és 1890 forintért, felszerelve a legolcsóbb 2500, a legdrágább 4500 forint. Golyóstoll van 50, de 4560 forintért is, míg körzőből a legolcsóbb 430, a legdrágább készletben 13.390 forint. Hatdarabos filctollkészlet 260 forinttól 1.260 forintig vásárolható, a színesceruza-készlet ára 290 és 5.500 forint között mozog. A 12 darabos vízfesték ára 580 forinttól 2.620 forintig, a zsírkrétáé 260 forinttól 1.850 forintig terjed. A színes tempera ára 1.970 forint, míg az ecsetkészlet 510 forint. Egyszerű füzetet lehet kapni 60 forintért, spirálfüzetet 300 forintért. A tízdarabos iskolai rajzlap 60 forintba, az írólap 150 forintba kerül. A tisztasági csomag ára 630 forint, a tornazsáké 1.560 forinttól 3.650 forintig terjed.

A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét, hogy az adott tantárgy oktatásához szükséges taneszközök és felszerelések listája, az iskola helyi tantervében van rögzítve, tehát csak az itt meghatározott dolgokat követelheti meg az intézmény. Számításaik szerint némi körültekintéssel az általános iskola első évfolyamán ki lehet jönni a tankönyvekkel együtt 10-20 ezer forintból, de lehet 30-50 ezer forint is a szülői kiadás.

Változás idén, hogy az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók után igényelhető normatív támogatás az előző évi 10 ezer forintról 12 ezer forintra emelkedett. Megszűnt viszont a minden tanuló után a fenntartók által igényelhető ezer forintos általános, állami hozzájárulás.

Az iskolakezdési támogatást a közoktatásban részt vevő gyermek után családi pótlékra jogosult szülő vagy gyám, illetve az előbbiekkel közös háztartásban élő házastárs veheti igénybe minden jogosultsági évben egy alkalommal, ha az őt foglalkoztató munkáltató lehetővé teszi.

A támogatás a tanévkezdettől számított 60 napon belül használható fel kizárólag tankönyv, egyéb taneszköz vagy ruházat vásárlására (vagy célhoz kötött felhasználású utalvány formájában, vagy a megfelelő számlák bemutatása alapján pénzbeli megtérítéssel). Idei változás, hogy a szülő vagy házastárs mellett már a gyermek gyámja, illetve annak házastársa is igénybe veheti a támogatást.