Győr+
2011.10.28. 09:57

Közgyűlés: Nádorvárosban eredménytelen a főigazgatói pályázat (Folyamatosan frissítve)

Tizenkilenc képviselő kezdi meg a munkát. A közgyűlésen többek között döntöttek a fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának a szabályairól szóló rendelet módosításáról is, ahonnan képes, helyszíni beszámolót adunk folyamatosan.

Kevés érdeklődő van jelen, a képviselők gyülekeznek, dr. Dézsi Csaba András egy szakmai konferencia miatt biztosan hiányzik az ülésről.

Tizenkilenc képviselő kezdi meg a munkát, de még néhányan jelezték érkezésüket.

Vörös Gyula (Jobbik) azt javasolja, hogy a parkolásról szóló napirendeet ne tárgyalja a közgyűlés. Hat igen, tizennégy nem szavazattal és egy tartózkodással ezt a javaslatát nem fogadták el.

Borkai: Fejlesszen az E.ON és gyorsan hárítsa el a hibákat!

Borsi Róbert (Fidesz) először a város villamosenergia ellátási rendszerének helyzetéről szóló napirendhez a hibaelhárítások ügyében szólt hozzá.

Radnóti Ákos (Fidesz) hasonló, konkrét ügyeket vet fel.

Dr. Sík Sándor (KDNP) saját körzetéből mond példát a hibaelhárítás lassúságáre, a visszajelzés hiányára. Csatlakozott hozzá Simon Róbert Balázs alpolgármester is, ő azt javasolja: közvetlen kapcsolatot alakítson ki az E.ON a képviselőkkel. Kalmár Ákos (Fidesz) szintén példákkal támasztotta alá a panaszokat. A Tihanyi Árpád úti trafóházzal kapcsolatos gondokat említi Szabó Erik (Fidesz). Bárány István (Pro Urbe) az áramkimaradásokat kifogásolja. Javasolja: a szolgáltatótól pontosabb tájékoztatást várnak a panaszosok, jegyezte meg.

A megszólítottak nevében Tóth Csaba válaszol a kérdésekre, nem túl meggyőzően.

Borkai Zsolt megjegyzi: régóta gond, hogy a bejelentés után hetekig nem javítják ki a hibát. Ezen az állapoton feltétlen változtatni kell. A polgármester meglehetősen határozottan kijelentette: komoly fejlesztéseket, gyors intézkedéseket várunk az E.ON-tól.

Az E.ON előterjesztését végül elfogadták.

Második napirendként a gázvezeték rekonstrukció munkáiról hangzik el tájékoztatás. Megszavazták.

Ezt követően Győr egészségügyi alapellátási szolgáltatásainak a körzetmódosítása került terítékre.

Az előterjesztés (Szabó Erik ismerteti) szerint Győr város területén 53 felnőtt háziorvosi, 26 gyermek háziorvosi, 26 alapellátást végző fogorvosi és 40 védőnői szolgálat ellátási körzetét alakították ki a sokszor módosított rendeletben. Az újabb módosítás okaként azt jelölték meg:

Győrben az elmúlt időszakban új utcák létesültek, melyeket a jelenleg érvényes rendelet nem tartalmaz. Az érintett lakosság egészségügyi alapellátásának biztosítása érdekében az új utcák szolgálatokhoz történő besorolását mindegyik alapellátási feladat esetében el kell végezni. Az oktatási-nevelési intézmények létszámainak változása miatt a fogorvosi szolgálatok által ellátott iskolák, óvodák létszáma jelentős eltérést mutat. Az egyenletes leterheltség érdekében szükséges az átcsoportosítás, amely a fogorvosokkal egyeztetve történik. Az önkormányzat fenntartásában működő, körzettel rendelkező óvodák és általános iskolák főigazgatói rendszerbe történő átszervezése miatt az intézmények elnevezése megváltozott. Telephely változása miatt szükséges a módosítás a háziorvosi és védőnői szolgálatok esetében. (Köztelek utca 4-ből Semmelweis utca 8. szám alá költözött a felnőtt háziorvosi rendelés, a Sport utcai rendelők felújítása megtörtént, a felnőtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi és védőnő szolgálatok helyet cseréltek.)

Hozzászólés nélkül megszavazták.

Alig volt vita a fizető parkolásról

Most jön a parkolási napirend. Neupor Zsolt (MSZP) kezdi a felszólalást.

Az iránt érdeklődik, hogy megkérdezték-e az érintett lakosságot, a kamarát, más szervezeteket a tervezett változásokról. Vörös Gyula (Jobbik): hány ingyenes parkolójegyet adott ki a GYŐR-SZOL?

Borkai Zsolt hozzátette: a díjtételek egységesítéséről van szó. A lakosság érthető módon nem örül az ilyen intézkedéseknek, de a létrejött káosz miatt módosítani kell a jelenlegi rendszert. A kedvezményes, ingyenes parkolójegyek kiadásának a jelentős szigorítását ígérte.

A részkérdéseket Somogyi Róbert, GYŐR-SZOL ingatlangazdálkodási igazgatója válaszolta meg.

Időközben Pintér Imre (Pro Urbe) is megérkezik a közgyűlésre.

Neupor Zsolt szerint az előterjesztés nem szolgálja a megjelölt célok megvalósulását. Megjegyezte 194 millió forint a fél éves parkolási bevétel, ez a módosítástól érdemben nem növekszik majd. A parkolóház ügyében egy blogot idéz.

Borkai Zsolt úgy véli: ahhoz, hogy ne lehetetlenüljön el a belvárosban a parokolás, parkolóházat vagy mélygarázst kell kialakítani a centrumban és a környékén is.

A megjósolt nagy vita elmaradt, több hozzászoló nem volt, a rendeletmódosítást elfogadták.

A legfontosabb változást a parkolási övezetek módosítása jelenti.

A díjövezetet a következőképpen alakították ki:

A gyalogos és a korlátozott behajtási övezetet körülvevő Bécsi kapu tér – Zechmeister utca – Jókai utca – Szenti István út – Gárdonyi utca – Újvilág utca – Újkapu utca – Móricz Zsigmond rakpart által körülhatárolt terület kerüljön egységes díjövezeti besorolásba, a jelenleg érvényes legmagasabb bruttó 400,- Ft/óra díj változatlanul hagyása mellett, a korábbi centrális helyett I. övezet elnevezéssel.

A jelenlegi fizetőparkoló-hálózat fent említett határvonalától kifelé eső területei kerüljenek szintén egységes díjövezeti besorolásba, a jelenleg érvényes második legmagasabb bruttó 200, Ft/óra díj mellett, II. díjövezet elnevezéssel. A díjövezeti átsorolás a korábban I-es díjövezeti besorolású területek kivételével, a 2003. január 1-je óta változatlan 80,- Ft-os, illetve 100,- Ft-os parkolási díjak emelkedésével jár.

Parkolás tekintetében szabályozatlan területek a következők: a Széchenyi térhez legközelebb eső Kisfaludy utca Czuczor Gergely és Teleki utcák közötti szakasza, a Varga utca a Lukács Sándor utca és a Batthyány tér között, valamin a Kamara utcai parkoló öböl a Révai parkolóházzal szemben. A fent megnevezett utcaszakaszok fizetőparkoló hálózatba történő bevonása a következő díjövezeti besorolással javasolt:

I. díjövezet:

Kisfaludy utca (Czuczor G. u. – Teleki L. u. között)

Varga utca (Lukács S. u. – Batthyány tér nyugati oldal között)

II. díjövezet:

Kamara utcai parkoló öböl (a Révai M. u. és Kamara u. találkozásánál.)

A belvároshoz kapcsolódó parkolási igények mára túllépték korábban markánsnak bizonyuló természeti határaikat. A Móricz Zsigmond alsó rakparton megszűnt ingyenes parkolóból kiszorult járművek más közeli városrészekben jelentek meg. Napjainkban a Belvárossal közvetlenül szomszédos városrészek közeli utcáit is egész nap rendezetlenül, egymás hegyén-hátán parkoló gépjárművek lepik el, sokszor akadályozva a forgalmat vagy lehetetlenné téve az ingatlanokra történő behajtást.

A fizetőparkoló-hálózat északi, nyugati és déli irányú kiterjesztésére a GYŐR-SZOL Zrt. a Széchenyi István Egyetemmel telítettségi vizsgálatokat végeztetett. A vizsgálatok során megállapításra került, hogy a vizsgált területeken munkanapokon az átlagos telítettség meghaladja a 70%-os mértéket, amely jogszabályi feltételét képezi új fizető parkolóhelyek kijelölésének. Az új területeket III. díjövezeti besorolással 100 Ft/óra díj fizetése mellett javasolt bevonni a fizetőparkoló-hálózatba. Szombati napokon a kihasználtság legtöbb esetben nem érte el a 70%-os határt, ezért a díjköteles idő a fizetőparkoló-hálózat ezen elemein csak munkanapokra vonatkozna.

Északon Révfaluban: a Hédervári út – Kálóczy tér – Dózsa György rakpart – Báthory köz – Báthory utca – Damjanich utca – Rónay Jácint utcák által közrezárt terület.

Nyugaton Sziget városrészben: a Jedlik híd – Stromfeld – Somor János püspök tere – Erkel Ferenc – Dr. Róth Emil utca – Petőfi tér – Kossuth Lajos utca – Híd utca által közrezárt terület.

Délen Nádorvárosban: a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal – Hunyadi utca – Baross Gábor út – Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út által közrezárt terület


Felgyorsultak az események

Pörögnek a napirendek.Többnyire kérdés és hozzászólés nélkül fogadják el az előterjesztéseket, tájékoztatókat, módosításokat.

A közoktatási főigazgatóságok főigazgatóról zárt ajtók mögött szavaztak a képviselők.

Az Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság vezetője Csengeri Mária, a gyárvárosié és szabadhegyié Módosné Major Katalin lett. A kertvárosit Alasztics Ildikó, a marcalvárosit Szegediné Bozzay Katalin irányítja. Ragányi Gyula került a Városközponti Közoktatási Főigazgatóság élére.

A Nádorvárosi Közoktatási Központ Óvoda és Általános Iskola főigazgatói posztjára kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánították, s kiírják újra.

Borkai Zsolt polgármester megköszönte dr. Somogyi Tivadar alpolgármester és Páternoszter Piroska humánpolitikai főosztályvezető munkáját a főigazgatóságok létrehozásában.