Győr+
2011.09.29. 14:48

Közgyűlés délután ötkor

Ma délután ötkor kezdődik az első őszi közgyűlés a városháza dísztermében. A gyorplusz.hu élőben közvetíti a fontosabb momentumokat, videotárunkban pedig tudósítást láthatnak róla.

Hitelek, kamatok, szerződések a hulladékgazdálkodásban

Szokatlan időpontban tartják a mai közgyűlést, a továbbiakban azonban visszaáll a régi rend: pénteken délelőtt döntenek a képviselők a fontos városi kérdésekről.

Ma az első napirend keretében a GYŐR-SZOL Zrt. által a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében felvett hitel és annak kamatai megfizetéséről hangzik el tájékoztató. Az előterjesztő Borkai Zsolt polgármester, valamint Hegyi Zoltán, a társulási tanács elnöke lesz.

Megtudhatjuk majd, hogy a társulás érintett önkormányzatainak szeptember elsejéig 86 megállapodást küldtek ki. Ebből ötvenhármat már visszapostáztak, harmincháromnak az aláírása pedig folyamatban van. Szeptember 1-ig 117 millió forint önrész és 10 és fél millió forint kamat befizetése már megtörtént.

A személyes egyeztetések során nyilvánvalónak látszik – tartalmazza az előterjesztés -, hogy a 111 önkormányzat döntő többsége gazdasági helyzete miatt nem lesz képes finanszírozni az alapító okirat szerinti tíz százalék, és a ténylegesen kifizetett önrész közötti különbséget.

A megbeszélésen az is kiderült, hogy az önkormányzatok jelentős része akár le is mond a különbözeti összeghez kapcsolódó vagyoni részről, amennyiben ezt Győr átvállalja helyettük.

Egymilliárd forint tartozást halmoztak fel a bérlők

Szabó Erik képviselő, a lakásügyi bizottság elnöke terjeszti elő azt a javaslatot, mely az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányul. Az új rendelet a bérlakással kapcsolatban megváltozott igényekre akar reagálni.

Az előterjesztésből kiderül: 2007 óta négyszer többen pályáznak az előtakarékosságból meghirdetett pályázatokra. Ennek elsősorban a hitelválság az oka. A bérlakásban élők is jelentős tartozást halmoztak fel. A be nem fizetett bérleti díjak összege meghaladja a százmillió forintot, a hőszolgáltatóknak pedig háromszázmillió forintnál is többel tartoznak. A bérlakásban élők közműdíj-tartozása egymilliárd forintnál is több.

Az új rendelet egyik még nem alkalmazott eleme az előzetes regisztráció lesz. Ezzel a konstrukcióval azoknak a családoknak akarnak lehetőséget adni, akik jövedelmük miatt nem kérelmezhetik a szociális helyzet alapján történő elhelyezésüket, de saját tulajdonú lakást sem tudnak venni. Szintén új elem, a pályázat lebonyolítása és elbírálása, a nyertes kiválasztása a bérbeadó feladata lesz.

Figyelnek a nyugdíjasházi elhelyezések során eddig felmerül állapotokra is. Előfordult ugyanis, hogy az idős ember a döntés időpontjában még képes volt az önellátásra, a bérlakás felajánlásakor azonban már ápolásra szorultak. Ezért javasolják, hogy a jövőben a bérleti szerződés megkötése előtt megvizsgálják, szükség van-e a gondozásra is. Bérlőként csak az jelölhető ki, aki napi négy óránál több gondozást nem igényel

Bővül az ipari park, megalakul a Mobilis Kft.

Harmadik napirendi pontként Borkai Zsolt beszámol a költségvetés első féléves végrehajtásáról.

Több téma mellett javaslat hangzik el a rendezési terv módosításáról a Győri Ipari Park bővítése érdekében. Az előterjesztő Révi Zsolt főépítész.

Várhatóan hozzájárulnak majd a képviselők a Győri Filharmonikus Zenekar jótékonysági célú felajánlásához. A zenekar a japán földrengés károsultjainak akar segíteni.

Az önkormányzat javasolja a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítását, Kalmár Ákosnak, a gazdasági bizottság elnökének előterjesztésében. Az 1 milliárd 670 millió forintos uniós támogatással megvalósuló, a járműiparra fókuszáló interaktív közművelődési intézmény a jövő év március 14-én nyitja meg a kapuit. A közgyűlés pályázatot írt ki a működtető nonprofit társaságra, s annak ügyvezetői munkakörére.

A határozati javaslat Szilasi Péter Tamást ajánlja ügyvezetőnek, Maász Dávidot pedig a felügyelő bizottság elnökének.