Hirdetés
Győr+
2012.06.05. 17:00

Kitüntetések a Városi Pedagógusnapon

2012 június 5-én a városháza dísztermében rendezték a Városi Pedagógusnapot, amelyen átadták a Győr Oktatásügyéért, valamint a Győr Sportjáért díjakat.

Hirdetés

Borkai Zsolt polgármester köszöntőjében elmondta, bár ma ünnepelni jöttünk, a szakma és a tanárok megérdemlik, hogy ne csak Pedagógusnapon figyeljünk rájuk, megbecsülésüket növelni kell, hiszen ők nem csupán tanítanak, de nevelnek, vigyáznak és felelősséget vállalnak gyermekeinkért. A polgármester úgy fogalmazott, köszönettel tartozunk pedagógusainknak, akik a jövőt építik Győrben, hiszen a jövő generációit nevelik.

Hirdetés

Borkai Zsolt és dr. Somogyi Tivadar alpolgármester átadták az idei kitüntetéseket. Czapáry Endrének, a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium nyugdíjba vonult matematika-fizika szakos tanárnak, tankönyvírónak szakmai életútja, a fiatalok oktatása-nevelése területén végzett fél évszázadot is meghaladó, magas színvonalú pedagógusi elhivatottsága, tudományos tevékenysége, a Bólyaiak szellemi hagyatékának kutatása, gondozása terén elért eredményei, a több nemzedék tanításán át a város szellemi potenciáljának növelése érdekében végzett munkája elismeréseként Győr Oktatásügyéért – díjat adományoztak.

Ezt a díjat vehette át Jakabné Horváth Erzsébet az Eötvös József Általános és Szakiskola igazgatója is, aki a hátrányos helyzetű, fokozottan veszélyeztetett fiatalok oktatása- nevelése területén végzett csaknem 30 éves szakmai és emberi szempontból is kiemelkedő tanári, pedagógiai tevékenysége, a 18 éves igazgatói munkája, valamint az iskola folyamatos fejlesztése, korszerűsítése érdekében elért eredményeinek elismeréseként kapta meg az elismerést.

Győr Oktatásügyéért – díjat kapott Szemeti Simon, a Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola szakmai igazgató-helyettese is a középiskola tanulóinak vendéglátó-ipari szakmai képzése területén végzett csaknem harminc éves pedagógus életpálya, magas színvonalú szakmai igazgató-helyettesi munkája, az iskolában folyó szakmai képzés fejlesztése és megújítása érdekében végzett tevékenysége, valamint a város és a térség vendéglátó és idegenforgalmi szakember utánpótlás képzésében elérte eredményei elismeréseként.

Kovácsné Krusevits Bernadett a Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója a gyermekek testnevelése, egészséges életmódra nevelése, a sport iránti szeretet megalapozása területén végzett több évtizedes pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége, valamint Európa egyik legnagyobb utánpótlás kézilabda tornájának, a Nemzetközi Marcalvárosi Balázs- kupának szervezésében végzett csaknem tíz éves munkája elismeréseként Győr Sportjáért- díjat vehetett át.

Ebben az elismerésben részesült Erlitzné Takács Csilla a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény gyógypedagógusa is az egészségkárosodással élő gyermekek testnevelése, a sport, az egészséges életmód megszerettetése érdekében végzett több évtizedes munkája, a fogyatékos gyermekek sporton keresztül történő társadalmi integrációjának elősegítése érdekében végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

A díjban részesülők az idén első alkalommal vehették Hefter László, Ferenczi Noémi díjas és Szent László díjas iparművész erre a jeles eseményre készült alkotását is.

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Knausz Lászlónénak több évtizedes kimagasló és lelkiismeretes óvodavezetői munkája, az óvodai innovációk támogatása, valamint a győri óvodavezetők szakmai munkaközösségének szervezése és irányítása érdekében kifejtett munkája elismeréseként Szigety Attila ezüst emlékérmet adományozott.

A rendezvényen Borkai Zsolt polgármester, dr. Somogyi Tivadar alpolgármester és Páternoszter Piroska a Humánpolitikai Főosztály vezetője a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak adott át jutalmakat.

Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

likeold
a fb oldalunkat