Győr+
2011.08.30. 12:11

Két-két szociális intézményét egyesíti szeptember 1-jétől a megyei önkormányzat

A megyei képviselő-testület júniusi ülésén hozott döntést arról, hogy 2011. szeptember 1-jével két-két szociális intézményét beolvadással egyesíti. Az intézmények összeolvadása a szociális szolgáltató tevékenység összehangolása és a szociális munkát segítő funkciók együttes ellátása révén az eddiginél hatékonyabb feladatellátás feltételeit teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás egyre romló kondíciói tették szükségessé annak az évek óta érlelt döntésnek a meghozatalát, hogy a különböző székhelyű, egymáshoz földrajzi közelségben lévő, eltérő tevékenységű, de feladatköreiket tekintve egymáshoz mégis közel álló intézmények egy szervezeti egység keretében működjenek tovább.

Így az Idősek Otthona (Jobaháza) és a Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona (Pásztori) elnevezésű intézmények beolvadással egyesülnek. Az Idősek Otthona 2011. augusztus 31-i nappal jogutódlással megszűnik. A jogutód intézmény a Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona, mely a beolvadás után „Gondoskodás” Rábaközi Szociális Központ néven felnőttkorú fogyatékosok otthona és idősek otthonaként működik tovább.

Hasonló változások történnek 2011. szeptember 1-jei hatállyal az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó-Zöldmajor) és a Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) elnevezésű szociális intézmények esetében is. Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye 2011. augusztus 31-i nappal jogutódlással megszűnik. A jogutód intézmény a beolvadás után Dr. Piróth Endre Szociális Központ néven pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményeként működik tovább.

Az új rendszerű szolgáltatás kialakításával, a feladatellátáshoz kellően igazodó intézménystruktúra kialakításával hatékony és gazdaságos működés várható. A szociális szolgáltatási feladatok egységesebb kezelése a jelenlegi állapotnál mindenképpen kedvezőbb lehetőséget kínál. A rendelkezésre álló, szűkülő erőforrások koncentrálása, egyenletesebb elosztása a párhuzamos munkafolyamatok megszüntetése, nagyobb pályázati esélyek és fejlesztési lehetőségek biztosítása révén feltételezhetően a szakmai és gazdasági munka jobb eredményességét idézi elő- mondta lapunknak Ponty Zita, a megyi önkormányzat sajtóreferense.