Hirdetés
Győr+
2011.12.19. 19:24

Ittzés Jánosnak adják az Ordass Lajos-díjat

Az Ordass Lajos-díj 2011-es évi kitüntetettje Ittzés János nyugalmazott győri evangélikus püspök lesz. 2012. január 8-án, vasárnap, a 11 órakor kezdődő istentisztelet keretében adják át neki a díjat - tudta meg az evangelikus.hu Gáncs Péter elnök-püspöktől.

Hirdetés

A Deák téri evangélikus templomban tartandó ünnepi istentiszteleten Ittzés János fog szolgálni igehirdetéssel.

Az Országos Presbitérium által alapított díj annak a felszentelt (aktív vagy nyugalomba vonult), feddhetetlen életű, magyar vagy külföldi lelkésznek adható, aki a magyar evangélikusságért kiemelkedően sokat tett. A díj az ökumenikus kapcsolatokért sokat munkálkodó más felekezetű papi személynek is odaítélhető.

A díjnak két fokozata van: a díj és az emlékplakett.

A Ordass Lajos-díj évente egy alkalommal egy személynek ítélhető oda, míg az emlékplakett ajándékba adható, azzal a megkötéssel, hogy évente az országos elnökség 5, a kerületi elnökségek szintén 5-5 emlékplakettet ajándékozhatnak arra érdemeseknek.

A díjakat héttagú kuratórium ítéli oda.

A díj odaítélésére ajánlást bárki tehet, az ajánlásokra való felhívást az egyházi sajtóban minden év február 28. napjáig közzéteszik.

A díjakkal kitüntetett személyek neve, valamint az emlékplakettel megajándékozott személyek neve az Evangélikus Közlönyben megjelenik.

Forrás: evangelikus.hu

Hirdetés