Győr+
2017.10.12. 14:26

Ipari matematikai kutatási projekt három egyetem részvételével

A győri Széchenyi István Egyetem, mint konzorciumvezető, a Debreceni Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel 1 milliárd 385 millió forintból közös tudományos projektet valósít meg 2017 és 2020 között. Elsősorban a járműiparnak és a gyógyszeriparnak dolgoznak ki hasznosítható matematikai eljárásokat.

Elsősorban a járműiparnak és a gyógyszeriparnak dolgoznak ki hasznosítható matematikai eljárásokat. Ez a cél indokolt, hiszen napjainkban a célirányosan kutatott és kifejlesztett matematikai módszerek a jármű- és az egészségipar kihívásainak megoldásában az innováció egyik fő hajtómotorjai, hiszen, például, a virtuális jármű-, vagy gyógyszerfejlesztés egyik fő komponensét adják.

A projekt fő célja a HU-MATHS-IN – Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat intézményi szervezetének korszerű kiépítése egy közös ipari hasznosítási szervezet, kutatóközpont és képzési program kialakításával. Így a projekt célja egy kihívást jelentő probléma alapú, projekt szemléletű célzott alapkutatást végző, a részt vevő kutatók együttműködésén, ugyanakkor projektjeik versengésén alapuló kutatóközpont felállítása, a kihívásokat fókuszba helyező és a legújabb kutatási eredmények átadását célzó, egyúttal kutatói utánpótlást biztosító képzési program megvalósítása, valamint az ipari felhasználók igényei alapján, közreműködésükkel kialakított, hosszú távú stratégiai terv és egyablakos matematikai szolgáltatási rendszer kialakítása. A projekt tevékenységeinek a hosszú távú fenntartás érdekét kell szolgálniuk.

A projekt megcélozza az erőteljes nemzetközi jelenlétet, ahhoz, hogy az EU kutatási pályázati keretprogramjából, a 80 milliárd euró költségvetésű Horizont 2020-ból minél több forrást juttasson hazai kutatóknak és kutató helyeknek.

Ehhez Magyarországon az ipari matematikában és innovációban kutatók számára az EU-MATHS-IN (European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation, http://eu-maths-in.eu/ ) szervezetben való képviselet céljából egy hálózatot alakítottak 2013. december 11-én Győrött, a Széchenyi István Egyetemen. Az ülésen résztvevők létrehozták a HU-MATHS-IN (Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat, angolul: Hungarian Service Network of Mathematics for Industry and Innovation) nemzeti hálózatot. A HU-MATHS-IN eredeti célja, hogy erősítse a matematika hatását a kulcsfontosságú technológiai innovációban azáltal, hogy növeli a kommunikációt és az információcserét az érintett szereplők között Európai szinten. A most elnyert projekt ennél messzebbre tekint: kiépíti a HU-MATHS-IN magyarországi ipari matematikai hálózat intézményi szervezetét és működését a matematikai módszerek célirányos, hatékony fejlesztésére és az eredmények ipari, különösen nemzetközi K+F+I projektekben való hasznosítására. Mindezekhez átveszi és tovább fejleszti a nemzetközi legsikeresebb gyakorlatokat.

A projekt megalakítja a HUNIMAT Kutatóközpontot, melyben ipari innovációs feladatok beazonosított matematikai tartalmát kutatják, a kutatási projektjavaslatok nyílt megversenyeztetésével és értékelésével: a pályázó projekttagok leírják, majd a HUNIMAT Központi Napon előadják a teljes projekt nyilvánossága előtt

innovációs feladathoz kapcsolódó kutatási terveiket, amit a zsűri értékel. A nyertes projektek kiemelten fiatal kutatókat alkalmaznak, lehetőséget adva a kitűnő képességű fiataloknak a magyar felsőoktatásban való megtartását. A pályázati időszak lezárulta után az eredményeket hasonló nyílt fórumon előadják. Az első HUNIMAT Központi Nap 2017. október 26-án Budapesten lesz; a kutatók a legnagyobb magyar jármű- és egészségipari vállalatok problémáinak matematikai feladatait mutatják be mint kutatási témáikat. Az eredmények ipari hasznosításának további részei ipari, vagy más külső források bevonásával történik.

A  hálózat résztvevői a projekt-partner győri, szegedi és debreceni egyetemek mellett az ország minden érintett egyeteme és akadémiai kutatóintézete, így pl. a BME, az ELTE, az Óbudai Egyetem, a Pannon Egyetem és az MTA SZTAKI, MTA Rényi Kutatóintézete.

A HU-MATHS-IN – Magyar Ipari Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése

című, EFOP-3.6.2-16-2017-00015 azonosítószámú projekt az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása révén valósul meg 2017. június 1. – 2020. szeptember 30. között. A projekt kedvezményezettje a Széchenyi István Egyetem, mint konzorciumvezető, illetve a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A projekthez biztosított támogatás összege 1.385.928.350 Ft.