Hirdetés
Győr+
2012.06.29. 10:02

(HELYSZÍNI) Elfogadták a szemétdíj-rendezést

Közszolgáltatás, kultúra, beruházás - ezek lesznek a fő napirendi pontjai a mai közgyűlésnek. Online közvetítjük a vitát.

Hirdetés

Tíz órakor kezdődik a közgyűlés, folyamatosan érkeznek a képviselők. Egyelőre informális beszélgetést folytatnak a Fidesz, a Jobbik, az MSZP, a KD és a Pro Urbe képviselői a széksorok között.

Hirdetés

Ilyen békés lesz-e a vita is?

Borkai Zsolt köszönti a képviselőket. Huszonegyen vannak jelen, határozatképesek.

A gyűlés elején dr. Lipovits Szilárd jegyző határozatot ismertet: a háromszoros magyar bajnok Rába ETO Futsal Club játékosai, vezetői Szigethy Attila emlékérmet kapnak, melyet a polgármester ad át.

Borkai Zsolt pedig a csapat vezetőitől kapott aranyérmet.

Ady-város szolgálati díját Borkai Zsolt és Radnóti Ákos képviselő nyújtotta át Mayer Andreának, a speciális szakiskola igazgatójának.

Észrevétel nélkül megszavazták a napirendeket.

Első napirendként a szilárd és folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításárról tárgyalnak. Az előterjesztő Kalmár Ákos (FIDESZ), a gazdasági és tulajdonosi bizottság elnöke.

A közszolgáltató javaslata szerint – 2012. július 1-től az úgynevezett- maradék hulladék javasolt ürítési díja 460 forint plusz áfa. 120 literes edényegységre számítva, a bio hulladék esetében ez az összeg 400 forint plusz áfa, a válogatás nélkül gyűjtött vegyes hulladék után pedig 420 forint plusz áfát kell fizetni. A rendelkezésre-állási díj évente és ingatlanonként 8451 forint.

Egyelőre a napirend elején, a kérdések megfogalmazásánál tartanak. Vörös Gyula (Jobbik) illetve Neupor Zsolt (DK) valamint dr. Kun András (MSZP) tesz fel pontosító kérdéseket. Sági Géza, a Győr-Szol elnök-vezérigazgatója jogosnak tartja az érdeklődést.

A leggutóbbi emelés óta 32,7 százalékos üzemanyag-áramelés volt, derült ki a szavaiból.

Sági Géza elmondta: az idén havonta bruttó nyolcvan forint lesz az átlagos áremelés, ha az előterjesztést elfogadják.

Neupor Zsolt szerint azonban az emelés mértéke nagyobb lesz. Szóvá teszi: ígéret hangzott el arra, hogy az idén nem lesz közüzemi áremelés.

Borkai Zsolt azt kéri tőle, hogy legyen győri képviselő, s szabaduljon meg az országos

Az elmúlt szemétdíj-rendszerhez képest olcsóbbak az árak, tehát összességében csökken a hulladékdíj a korábbi évekhez viszonyítva. A mostani változás gazdasági szempontból szükséges.

Vörös Gyula indokolatlannak tartja a 80 forintos emelést is.

Dr.Somogyi Tivadar saját társasházuk példáját idézi: szerinte a szelektív, ésszerű szemétgyűjtéssel spórolni lehet. El kell érni városszerte a szelektív gyűjtést.

Borsi Róbert (FIDESZ) azt kéri Sági Gézától, mondja el, mennyit fizetnek a környékbeli megyeszékhelyek a győri díjakhoz képest.

Sági Géza Kecskemétet, Szegedet, Szolnokot említi, mindenhol drágább a szemétszállítás

Az előterjesztést végül 15 igen, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadták.

Révi Zsolt főépítész terjeszti elő a második napirendet: javaslat Győr Rendezési Tervének és Építési Szabályzatának módosítására. Az előterjesztés a Győr, 83. sz. főút melletti különleges területre vonatkozó lefolytatott rendezési tervmódosítás ismertetését tartalmazza.

A tervezett módosítás a város településfejlesztései koncepciójában vázolt jövőképhez igazodva, illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) megjelölt kereskedelmi és logisztikai akcióterületként megjelölt fejlesztési területen különleges terület bővítésének lehetőségét tartalmazza. A módosítás során a már meglévő kereskedelmi területekhez kapcsolódóan további fejlesztési lehetőséggel, elsősorban az IVS-ben is megjelölt vegyes területhasználat céljára kijelölt terület. Az egyéb jogszabályokban előírt biológiai aktivitás változatlanságának megőrzése érdekében a zöld és véderdő területek a tervezési területet megnövelték.

A 83 sz. főút Malom utcától induló, városi bevezető szakaszán már ma jelentős kereskedelmi és szolgáltató tevékenység koncentrációja alakult ki, mely az előirányzott fejlesztésekkel tovább bővülhet.

A célzott fejlesztés érdekében szükséges a 83 sz. főút nyomvonalának szakaszos és csomóponti fejlesztése. A létesítendő három turbó körforgalom biztosítja szükséges csomóponti kapacitást, jelentősen javítva az M1 autópálya csomóponti ágainak csatlakozását a 83 sz. főúthoz. A csomópontok kiépítésével egyidejűleg 2×2 sávra bővül a 83 sz. főút érintett szakasza. A tervezett közlekedésépítési elemek beilleszthetők a főút általános, a teljes vizsgált nyomvonalra javasolt fejlesztési elképzeléseibe.

Győr közgyűlése a „Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadásokra és a központilag kezelt kiadások előirányzataira összességében 7 milliárd 481 millió forint előirányzatot hagyott jóvá. A fenti feladatok az önkormányzat 2012. évi költségvetés eredeti kiadási főösszegének közel 20 százalékát teszik ki.

Az előterjesztést egyhangúlag elfogadták.

A közgyűlés összegezte az idei év feladatait is. Elsőként a már folyamatban lévő munkálatokat vette leltárba, mindenekelőtt a panelprogramot.

A korábbi években megkezdett beruházások, felújítások folytatása

Az előterjesztésben olvasható: a programhoz kapcsolódóan meghirdetett és 2009. szeptember 30. napjáig benyújtott pályázatok keretében igényelt önkormányzati támogatásra rendkívül nagy volt az érdeklődés. A beadási határidőig összesen 51 társasház nyújtott be pályázatot.

Az 51 db pályázat 2.833 lakást érint, melyből 109 önkormányzati tulajdonú. A beruházások támogatás szempontjából elismerhető összértéke 3 milliárd 384.millió forint., amelyhez az önkormányzat 1 milliárd 29 millió forintos támogatást nyújt.

Korszerűsítik a Bartók Béla út 53. A-B számú önkormányzati lakóépület fűtésrendszerét, megvalósítják napkollektoros melegvíz-ellátását.

Az ÖKO-program keretében a távhővel fűtött épületek egy részének a lakásonkénti hőfogyasztására és mérésére teremtenek lehetőséget. Az önkormányzat a támogatás elnyerésére pályázatot hirdetett. Erre 12 pályázat érkezett, amely összesen 439 lakást érint, ebből 9 lakás önkormányzati tulajdonban van. A beruházások támogatás szempontjából elismerhető összérték 60.millió 875.ezer forint, amelyhez az önkormányzat 14.millió 327.ezer forint összegű támogatást nyújt. Valamennyi pályázó az állami támogatásra határidőre benyújtotta a pályázatát. Mind a 12 pályázat nyert. A kivitelezés két épületnél befejeződött, 7 épület esetében a kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkák hamarosan indulnak. Három nyertes épület halasztást kért a projekt előkészítő munkáira.

Az előterjesztésből kiderül az is, hogy a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat keretében befejeződött a projekt megvalósítása és elszámolása. A Győr-Szol Zrt. által a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás helyett felvett hitel és kamatainak ügyében a Zrt. lefolytatta az egyeztetéseket a 111 önkormányzattal, és 85 megállapodást már megkötött a visszafizetésre.

Bővítik a városi kamerarendszert is, az idén – augusztus végéig – a következő helyszíneken:

Telepítés helye

Fajta

DB

Szentiván, Homoksori út

Forgó

1

József A. út és Szabadi út kereszteződés

Fix

3

Cuha út (déli oldal)

Forgó

1

Marcalváros II. ütem (parkolónál)

Forgó

1

Bercsényi liget

Forgó

1

Nagysándor J. út és Ipar út kereszteződés

Forgó

1

Kodály Z. út 20. – 24.

Forgó

1

A Gördülő Beruházási Terv megvalósítására vonatkozó kivitelezés megkezdődött. A munkák keretében olyan feladatokat végeztek el, amelyek a Győr városi szennyvíztisztító telep biztonságos működtetéséhez hozzájárulnak, illetve biztosítják az amortizálódott eszközök cseréjét. A 2011. évi Gördülő Beruházási Terv közbeszerzési eljárás eredményes lett, nyertese a Pannon-Víz Zrt. A munkák szerződéses összege 264 millió forint, plusz áfa. A kivitelezés befejezési határideje: 2012. november 30.

Útépítési feladatok

1. Győr, Sziget – Révfalu összekötése 2×1 forgalmi sávos közúti híddal és csatlakozó úthálózata megvalósítása

2. Dunakapu tér és környezete rekonstrukciója

3. Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi, veszélyes részének nyomvonali és csomóponti rekonstrukciója

4. Az Útkezelő Szervezet szervezésében megvalósuló beruházások

5. Győr belterületi kerékpárutak – meglévő hálózati elemek kapcsolatának javítása

6. Kerékpárút építése Abda és Győr között

7. Győr, Ipari Park Keleti irányú bővítése

Magasépítési beruházások

1. AGÓRA Pólus interaktív kiállítási központ

2. Móra Ferenc Általános és Középiskola valamint a Szivárvány óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása

3. Raab-Sol Épületenergetikai, Klímavédelmi és Otthonteremtési mintaprojekt koncepció

4. Győr, Tompa utcai távhővezeték bontása és egy szakaszának föld alá helyezése

5. Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítása, fejlesztése

6. Krízisközpont kialakítása a Győr, Szarvas u. 26-30. sz. épületben

7. Bezerédj kastély (Győr-Ménfőcsanak) tetőfelújítása

Egyéb feladatok

1. Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukciója

2. Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében

A napirendhez kapcsolódó kérdésre válaszolva Borkai Zsolt sikertörténetnek nevezte, hogy az Audi beszállítói parkja Győrben épül meg. Erről egyelőre többet nem mondott.

A döntést igénylő ügyekkel folytatódik a közgyűlés.

Arról egyeztetnek, hogy mikor számoljon be eddigi tevékenységéről a GYŐR-SZOL. Valószínűleg erre októberben kerül sor.

A civil szervezetek támogatását köszönte meg Simor Róbert Balázs alpolgármester.

Szeles Szabolcs (FIDESZ) az egyházi támogatáshoz kapcsolódóan a szigeti katolikus eredményekről beszél.

A stratégiai zajtérkép kerül terítékre. Neupor Zsolt a Szigethy Attila úti problémákat említi.

Radnóti Ákos és dr. Dézsi Csaba András (mindketten FIDESZ)azt említik, hogy erről a területről panasz nem érkezett, sőt az eddigi intézkedéseket megköszönték a lakók.

Pörögnek az események, hozzászólás nélkül szavaznak. Támogatták például kamatmentes tagi kölcsön nyújtását a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére.

A közgyűlés elfogadta, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar és Bobby McFerrin közös koncertjének rendezési költségeit megelőlegezzék.

Zárt ülésen eredménytelennek nyilvánították a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatósági beosztásának betöltésére kiírt pályázatot. A Molnár Vid bertalan Művelődési Központ igazgatója Varga Zoltán lett.

A közgyűlés véget ért, köszönjük a figyelmüket.

Fotó: O. Jakócs Péter

likeold
a fb oldalunkat