Győr+
2011.09.29. 17:17

Gyors közgyűlés, kevés vita (Folyamatosan frissített)

A húsz éves Vaskakas Bábszínház által készített díszkapun át mentek be a terembe a képviselők az ötkor kezdődött közgyűlésre.

Az egyetemi sportcsarnokot vita nélkül, egyhangú szavazataránnyal átadták a Széchenyi egyetemnek.

Rendhagyó időpontban, öt órakor kezdte közgyűlését a város képviselő testülete. Huszonhatan vannak jelen, az ülés határozatképes.

A közgyűlés elején egy perces néma felállással emlékeztek a város közelmúltban elhunyt közéleti, egyházi személyiségekről.

Borkai Zsolt polgármester technikai bejelentéssel kezdte a közgyűlést: a szavazógép meghibásodott, így kézfeltartással voksolnak a képviselők.

Az ülés előtt röviden beszéltünk a polgármesterrel. Borkai Zsolt elmondta: a napirendek közül különösen fontosnak tartja a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló rendelet módosítását. Ennek az a lényege, hogy ha a kivitelező cég elmulasztja valamelyik közmű cseréjét, javítását, annak komoly anyagi következményei lesznek.

Nem az ülés kapcsán, de fontossága miatt megkérdeztük Borkai Zsoltot: megerősíti-e a Kisalföld információját, miszerint a rektor és Kara Ákos országgyűlési képviselő valamint a polgármester jelenlétében valóban megígérte Orbán Viktor miniszterelnök a győri Széchenyi István Egyetem fennmaradását.

– A miniszterelnök megfogalmazta, hogy a győri intézmény járműipari egyetemként megmarad – hangsúlyozta Borkai. – Orbán Viktor hozzátette, hogy más karok államilag finanszírozott hallgatóiért országszerte nagy harc várható.

Borkai Zsolt szerint a többi karon amúgy is sok a költségtérítéses formában tanuló hallgató, tehát ebben a küzdelemben sem marad alul a győri intézmény.

A Győr és a térsége Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítássának érdekében a GYŐR-SZOL által felvett hitel és kamatai megfizetéséről hallgattak meg előterjesztést a képviselők.

Mint előzetesen már megírtuk, a társulás érintett önkormányzatainak szeptember elsejéig 86 megállapodást küldtek ki. Ebből ötvenhármat már visszapostáztak, harmincháromnak az aláírása pedig folyamatban van. Szeptember 1-ig 117 millió forint önrész és 10 és fél millió forint kamat befizetése már megtörtént.

A személyes egyeztetések során nyilvánvalónak látszik – tartalmazza az előterjesztés -, hogy a 111 önkormányzat döntő többsége gazdasági helyzete miatt nem lesz képes finanszírozni az alapító okirat szerinti tíz százalék, és a ténylegesen kifizetett önrész közötti különbséget.

A megbeszélésen az is kiderült, hogy az önkormányzatok jelentős része akár le is mond a különbözeti összeghez kapcsolódó vagyoni részről, amennyiben ezt Győr átvállalja helyettük.

A felmerült kérdéseket Sági Géza, a GYŐR-SZOL vezérigazgatója válaszolta meg. Az előterjesztést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló rendelet megalkotását javasolta az előterjesztő Szabó Erik, a lakásügyi bizottság elnöke. Az új rendelet a bérlakással kapcsolatban megváltozott igényekre akar reagálni.

Az előterjesztésből kiderül: 2007 óta négyszer többen pályáznak az előtakarékosságból meghirdetett pályázatokra. Ennek elsősorban a hitelválság az oka. A bérlakásban élők is jelentős tartozást halmoztak fel. A be nem fizetett bérleti díjak összege meghaladja a százmillió forintot, a hőszolgáltatóknak pedig háromszázmillió forintnál is többel tartoznak. A bérlakásban élők közműdíj-tartozása egymilliárd forintnál is több.

Az új rendelet egyik még nem alkalmazott eleme az előzetes regisztráció lesz. Ezzel a konstrukcióval azoknak a családoknak akarnak lehetőséget adni, akik jövedelmük miatt nem kérelmezhetik a szociális helyzet alapján történő elhelyezésüket, de saját tulajdonú lakást sem tudnak venni. Szintén új elem, a pályázat lebonyolítása és elbírálása, a nyertes kiválasztása a bérbeadó feladata lesz.

Figyelnek a nyugdíjasházi elhelyezések során eddig felmerül állapotokra is. Előfordult ugyanis, hogy az idős ember a döntés időpontjában még képes volt az önellátásra, a bérlakás felajánlásakor azonban már ápolásra szorultak. Ezért javasolják, hogy a jövőben a bérleti szerződés megkötése előtt megvizsgálják, szükség van-e a gondozásra is. Bérlőként csak az jelölhető ki, aki napi négy óránál több gondozást nem igényel.

A testület erről a napirendről is teljes egyetértésben szavazott.

Neupor Zsolt (MSZP) a nagypolitikáról ejt szót, a Fidesz kormányt szidja.

Ez az utolsó olyan költségvetés, amelyen valóban mi dönthetünk – mondta.

Kérem a képviselő urat, ne hozza be a terembe folyton az országos politikát – reagált Borkai Zsolt.

Kisebb, de indulatok nélküli szóváltás alakult ki Neupor és Borkai között. A szocialist képviselő kérdésére a polgármester megismételte a közleményében már korábban kiadott érveket, melyek alapján visszavonták a multifunkciós aréna tervpályázatát. Hangsúlyozta: ebben a helyzetben az a bölcs döntés, ha egyelőre nem vágnak bele az építkezésbe.

Kik azok a renitens közúti szolgáltatók, akik miatt pluszköltsége van a városnak, s rendeletalkotásra kényszerítik az önkormányzatot – kérdezte Neupor Zsolt.

Borkai Zsolt nem emelt ki cégeket, de emlékeztetett: többször is újra fel kellett bontani már utat, ez pedig joggal bosszantja a győrieket, s a városnak is súlyos károkat okoz. Az új rendelet azt célozza, hogy a közműcégek nagyobb figyelemmel, gondossággal járjanak el.

Fekete Dávid (Fidesz-KDNP) hozzászólásában azt hangsúlyozta: a rendelet rákényszeríti a közműcégeket a munkálatok alaposabb előkészítésére is.

Az előterjesztést 23 igen szavazattal elfogadták.

Már a rendezési terv módosításáról szavaztak, egyhangúlag. Jelenleg 23 képviselő van a teremben, mindenki igennel voksolt. A rendezési tervet az ipari park bővítése miatt kell módosítani.

A közgyűlése két kitüntetést is átadtak. Az Adyváros szolgálatáért díjat kapta Csengeri Mária, az Adyvárosi Közoktatási Központ főigazgatója, a városrészben kifejtett közéleti tevékenységéért, s színvonalas oktatói munkájáért.

Dr. Vámos Klára emlékérmet vehetett át a polgármestertől.

Borkai Zsolt elmondta portálunknak: a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma miniszteri dícséretét kapta meg Panker Mihály, a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója.

Szünet után a 12. napirendi pontnál tartunk.Kalmár Ákos, a gazdasági és tulajdonosi bizottság elnöke javaslatot terjeszt elő a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. alapítására. Mint ismeretes jövö március 14-én nyitja meg a kapuit a járműiparra fókuszáló Mobilis Interaktív Kiállítási Központ. Erre a projektre 1 milliárd 670 millió forint uniós támogatást nyert a város. Az önkormányzat korábban a működtető nonprofit társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére írt ki pályázatot.

Az ügyvezető öt évre Szilasi Péter Tamás lett, a felügyelő-bizottság elnöke pedig Maász Dávid.

Nyilatkozatot kértünk Szilasi Péter Tamástól, a Mobilis most megválasztott ügyvezetőjétől.

– Egyetemi feladataim megtartása mellett vállaltam el ezt a megtisztelő feladatot, s ezzel az egyetem azt hangsúlyozza, hogy számára ez a ház, az önkormányzat nagy vállalkozása rendkívül fontos – mondta portálunknak Szilasi Péter Tamás, a Széchenyi egyetem stratégiai és fejlesztési igazgatója.

Úgy fogalmazott: ez az interaktív ház logikus folytatása annak a törekvésnek, amit az önkormányzat rendkívül átgondolt és hatékony módon a szakképzés fejlesztéséért tesz. Ezt én az első lépésnek tekintem. El kellene érnünk, hogy ne csak azért válasszanak szakmát, műszaki pályát a fiatalok, mert joggal látnak jövedelmező távlatokat benne, hanem azért is, mert megszeretik, s büszkék is rá. A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ ebben a gondolatkörben tevékenykedik majd.

Szilasi utalt rá: nemcsak a Győrött letelepedő világcégeknek és beszállítóinak munkaerő-igényét kell szem előtt tartani – noha ez rendkívül fontos -, hanem azt, hogy az innovatívan gondolkodó fiatalok önálló, piacképes magyar termékek gyártására is képesek lesznek.

Zárt ülésen személyi kérdésekről döntött az önkormányzat. A Győri Útkezelő Szervezet vezetője Prédl Antal lett. Sarkadi Mónika nem folytatja a munkáját a Győri Fesztivál Központban.

Az ülés végén Vörös Gyula (Jobbik) megkérdezte: mi lesz a sorsa a díszteremben a Haynaut ábrázoló festménynek. Borkai szerint a képet nem kell eltávolítani, szemléletesen ábrázolja, milyen sorsra juthat a nemzet egy diktatúrában.

A legközelebbi közgyűlés október 28-án, pénteken lesz.