Hirdetés

Győri gyöngyszemek : A haza bölcse

Győr+
2012.03.06. 09:48

Nevezetes műemlékeinken, szakrális kincseinken túl Győr hírnevét számos kitűnő személyiség, történet vagy éppen találmány öregbíti. Igazi értékek ezek, városunk gyöngyszemei.

Hirdetés

Deák Ferenc hazánk egyik legnagyobb hatású politikusa, történelmi személyisége. Műveltsége kiemelkedő volt, ezért nagy tisztelet övezte, mi pedig büszkék lehetünk arra, hogy ennek a rendkívüli tudásnak egy jelentős részét Győrben sajátította el.

Hirdetés

Deák Ferenc 1803-ban született Söjtörön, megyénkhez anyai ágon kötődött. 1817-től a Győri Királyi Kerületi Akadémia tanulója. Városunkban töltött évei során lakott a Magyar Ispita mellett, majd pedig a Zichy-palotában is. A győri jogi kar elvégzése után Pestre ment, ahol letette az ügyvédi vizsgát. Győri rokonságával – a Petz, Sibrik és Józsa családokkal élete végéig jó kapcsolatot ápolt.

Az országgyűlésben hamar kivívta magának a figyelmet és megbecsülést. Világos és rendíthetetlen érvelése kiemelte őt a szónokok közül. Munkásságát a hazaszeretet hatotta át, aki kiállt a jobbágyság érdekei mellett. Egyik javaslatát az utókor a Deák-féle BTK-nak (Büntető Törvénykönyvnek) nevezi.

Az 1847-48-as országgyűlésen mint igazságügy-miniszter vett részt. A szabadságharc után hadbíróság elé került, de elbocsátották, ezután, a Bach-korszakban a passzív ellenállás vezéralakja volt. Az 1860-as években politikai munkássága a magyar jogok visszaállítása ügyében telt. 1865 április 16-án jelent meg a híres Húsvéti Cikke, amely kijelölte az irányt a kiegyezés felé.

1867-ben aztán létrejött az új magyar kormány (Andrássy-kormány), Ferenc József pedig szentesítette az új jogrendet megalapozó törvényeket, létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia. A haza bölcse tehát tárgyalások útján elérte azokat a követeléseket, amelyeket az áprilisi törvények tartalmaztak. A forradalmi 12 pontból 10 megvalósult.

Deákot egyébként közeli barátság kötötte Vörösmarty Mihályhoz, aki halála előtt a politikust kérte fel gyermekei gyámjának. Deák az árvák javára közadakozást hirdetett, de az a cenzúra miatt nem jelenhetett meg, ezért a kezdeményező nyolcszáz magánlevelet küldött szét.

Deák Ferenc nevét Győrben utca, középiskola és jogtudományi kar is viseli. A magyar húszezer forintos bankjegyen is ő látható.

Végezetül álljon itt egy anekdota, amely azt bizonyítja, hogy Deáknak nem csak műveltsége, de humorérzéke is kiemelkedő volt:

A politikus egy este hazafelé indult a Szabadelvű Klubból. A ruhatárban a kalapját kereste, de az nem volt ott, végül egy fiatal képviselőtársa fején lelte meg.

– Ne haragudj, de ez az én kalapom! – szólt neki.

A kolléga levette, majd szégyenkezve adta vissza. Zavarában ezt mondta:

– Elnézést, körülbelül egyforma fejünk van!

– Hát, körül lehet. Na, de belül?! – tette fel a költői kérdést Deák, majd kalapját a fejébe nyomta, sarkon fordult, és hazatért.

Papp Zsolt György

Fotó: wikipedia,mnb.hu

Győri gyöngyszemek – Borban élő gyöngyök

Győri gyöngyszemek – A győri Shatterhand

Győri gyöngyszemek: Zenei kuriózum

Győri gyöngyszemek: A győri vértanú

Győri gyöngyszemek: A győri hős

Győri gyöngyszemek : A vasminiszter

Győri gyöngyszemek- Egy valódi nevelő

Győri gyöngyszemek: Aki a városnak házat adott

likeold
a fb oldalunkat