Győr+
2011.10.25. 11:16

Győr is csatlakozni akar a Bursa ösztöndíjhoz

A pénteki közgyűlésen döntés születhet arról, hogy idén is csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

Az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan rendszer, amely a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget az esélyteremtés érdekében. A közgyűlés az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet minden évben betervezi a költségvetésbe.

A szociális juttatás két részből áll: önkormányzati és intézményi ösztöndíjrészből. Az önkormányzat a támogatás havi összegét pályázóként állapítja meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon járul hozzá, hogy a települési önkormányzat által megállapított támogatási összeget az azzal megegyező mértékben – a minisztérium hivatalos lapjában közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2011. évi fordulóban 5.000 forint volt havonta.

Kérelmet benyújtani „A” és „B” típusú pályázatra lehet. Az „A” típusú pályázatra – mely tíz hónapra szól – a felsőoktatásban nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek.

A „B” típusú pályázatra az érettségi előtt álló, utolsó éves, továbbtanulni szándékozó középiskolás tanulók, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek pályázhatnak. Ez a pályázat háromszor tíz hónapra szól.

A beadási határidő 2011.november 14.