Győr+
2011.10.25. 10:28

Fedezd fel Győrt! – Megszólal a vaskakas!

Győrben élünk, nap mint nap elsétálunk gyönyörű műemlékeink előtt, és közben nem is sejtjük, micsoda értékek birtokában vagyunk, milyen kalandos történeteket, hihetetlen legendákat rejt egy-egy belvárosi ház, szobor vagy festmény.

Izgalmas túrára hívom hát az olvasót, tartson velem, fedezzük fel együtt Győr szépségeit! Sétánkhoz Jakab Petrát, a Győri Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi referensét kértem fel, kalauzoljon minket, mutassa meg nekünk Győr csodás titkait.

Megszólal a vaskakas!

A Dunakapu téren egykoron a város harmadik kapuja állt, a Duna kapu. A jelenleg felújítás alatt álló téren található Győr egyik kiemelkedő legendájának „főszereplője”, a vaskakas. Amikor a törökök meghódították Győrt, fennhangon hirdették, hogy a város akkor lesz újra keresztény-magyar kézen, ha majd a széljelző kakas kukorékolni kezd, és az alatta lévő török félhold teliholddá változik. A legenda szerint a vár visszafoglalásában egy ötletes trükk is segített a magyaroknak. Egy bátor vitéz az éj leple alatt átmászott a várfalon, elbújt a vaskakas mögött, és pirkadatig ott gubbasztott. Hajnalban elővette trombitáját, és azzal utánozta a kakaskukorékolást, amire a törökök felriadtak. – magyarázza Petra.

A felkelő nap sugaraiban a kakas alatti félhold teliholdnak látszott, így a babonás törökök azt hitték, beteljesedett a jóslat, az istenük a magyarok oldalára állt. Bár a legenda jól hangzik, a vár visszafoglalásában a döntő szerepet mégis csak a hősiesen küzdő magyar vitézek játszották. A győzelem négyszázadik évfordulóján, 1998-ban tiszteletükre állították a tér Mosoni-Duna felőli oldalán a sereg két vezérét, Pálffy Istvánt és Schwarzenberg Adolfot megörökítő szobrot.

Én még bámészkodnék, és a Révfalui híd néven közismert Kossuth hidat is szemügyre venném, Petra noszogat: menjünk ismét a belváros felé! A Jedlik Ányos utcán haladunk, de nem sokáig, hiszen hamar a Gutenberg térhez érünk. Itt áll a város legszebb barokk szobra, a Frigyláda szobor. A műemléket a közelmúltban restaurálták, és környezetét is csinosítják. A terület nem csak új díszburkolatot kap, de a szobor körül a jövőben meg is pihenhetünk. Vele szemben az utca névadójának egyik találmányára emlékezve egy hatalmas szódásüvegből csobog majd a víz.

– A szövetségi ládának is kalandos a története – kezd mesélni kísérőm. – 1729-ben egy katona a Széchenyi téren álló, akkor még jezsuita rendházba menekült üldözői elől. A férfit hamis nevek használatával, dezertálással és bigámiával vádolták. A jezsuiták nem akarták kiadni a szökevényt a helyőrségnek, ezért cselhez folyamodtak, hogy a katonát a Püspökvárba menekítsék. Mivel éppen akkor zajlott az úrnapi körmenet, ministránsnak öltöztették.

Egykori katonatársai azonban felismerték a forgatagban, és dulakodni kezdtek vele. A nagy lökdösődésben kiverték a pap kezéből az úrmutatót. A „szentségtörés” híre egészen a bécsi udvarig jutott, III. Károly császár pedig megparancsolta, hogy engesztelésként a vétkes katonák zsoldjából ezt a szobrot emeljék. A legenda szerint a frigyládába tették az összetört kegytárgy darabjait, nyugalmát pedig a műemléken látható két angyal vigyázza.

– És azok a mai napig a ládában vannak? – tudakolom.

– Sajnos már nincsenek. A közelmúltban elvégzett restaurálás előtt a szakemberek felnyitották a frigyládát, de abban nem találtak semmit.

Az biztos, hogy az elmúlt időkben többször is levették, és kinyitották a ládát. Hogy mikor tűnt el, benne volt-e, nem tudjuk. Sok idő nincs a töprengésre, mert Petra már egy újabb érdekességet mutat. – Mellettünk balra a szépen felújított ház emeleti szintjén Kovács Margit kerámiaművész kiállítása tekinthető meg. A művész alkotásait bemutató állandó kiállítással Győrön kívül csak Szentendre büszkélkedhet. Utunkat jövő héten innen folytatjuk, kiderül milyen titkot rejt az Aranyhajó, és, hogy hol rendezték a kivégzéseket.

Papp Zsolt György

I. rész: Fedezd fel Győrt! – Hagyatékból városháza

II. rész: Fedezd fel Győrt! – A Baross út

III. rész: Fedezd fel Győrt! – A Bécsi kapu tér

IV. rész: Fedezd fel Győrt! – Irány a Káptalandomb!

V. rész: Fedezd fel Győrt! – A Bazilika kincsei