Győr+
2011.07.17. 20:56

Elhelyezték Habsburg Ottó szívurnáját Pannonhalmán

Habsburg Ottó gyermekei Károly és György főherceg vitték a szívurnát a Pannonhalmi Apátság altemplomába. Az önmagát mindig is bencés diáknak valló Habsburg Ottó évekkel ezelőtt döntötte el, hogy végrendeletében azt kéri: a szívét a testétől külön, Szent Márton hegyén helyezzék örök nyugalomra.

Családi körben, de nagy sajtónyilvánosság előtt helyezték el este hétkor Habsburg Ottó szívurnáját Pannonhalmán. A szertartáson a magyar kormányt Semjén Zsolt, a KDNP elnöke képviselte.

A latin nyelvű, ökumenikus vesperást követően áldó imát mondott Bölcskei Gusztáv református, Fabinyi Tamás evangélikus, Várszegi Asztrik katolikus püspök, valamint Markovics Zsolt főrabbi.

A főapát beszédében megemlékezett arról, hogy diákkorában pannonhalmi bencés szerzetes tanárok oktatták Habsburg Ottót a magyar nyelv és a magyar történelem ismeretére, valamint ők készítették fel az érettségire. Blazovich Jákó, Bánhegyi Jób és Vlasits Róbert voltak a tanárai. Emellett Várszegi Asztrik hitvalló katolikus keresztényként, európai műveltségű politikusként “magyar szívvel érző nagyszerű emberként” és jó családapaként méltatta az elhunytat.

Miután az egyházi képviselők megáldották az urnát, azt Károly és György főherceg vitték az altemplomba.

Habsburg Ottó szívének utolsó útját Sebestyén Márta búcsúéneke kísérte.

Szigethy Teodóra