Győr+
2011.10.14. 09:18

Dr. Somogyi Tivadar: „Az egyik legjobb ellátórendszert működtetjük az országban!”

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően városunkban erős a szociális háló és az egészségügyi alapellátás. Kiemelt figyelem fordul az oktatási intézmények zavartalan működése, valamint a bérlakások felújítása, karbantartása felé. A területért felelős dr. Somogyi Tivadar alpolgármester szerint az önkormányzat jó gazda módján igyekszik értékeit megőrizni, ez viszont nem működne a város átlagon felüli anyagi áldozatvállalása nélkül.

– Ami a szociális rendszerünket illeti, idén a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy az ellátás színvonalát fenn tudtuk tartani – mondta dr. Somogyi Tivadar. – Sikerült bővítenünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amelyet eddig a hét öt napján ötszázan vehettek igénybe. A szolgáltatást kibővítettük a hét végére is. Városunk 2,8 milliárd forintot fordít a költségvetésből szociális feladatokra, ebből mindössze 800 millió forint az állami normatíva. Ami a jövőt illeti, látjuk, hogy a szociális ellátás az önkormányzatoknál marad, remélem, hogy amit eddig vállaltunk, azt ezután is biztosítani tudjuk. Terveink között szerepel az idősek bérházának további fejlesztése, valamint a bennlakásos intézményeink férőhelybővítése, hiszen most is 250-en várnak arra, hogy elhelyezésük megoldódjon.

Ami az egészségügyi alapellátást illeti, bizonyosra vehető, hogy hasonlóan a szociális feladatokhoz, ugyancsak a helyhatóságok feladata marad 2012-től…

Úgy vélem, ezen a területen sem maradunk adósai senkinek. Anyagi lehetőségeinkhez mérten próbáljuk lehetővé tenni az orvosi rendelők folyamatos felújítását, idén a Sport utcai rekonstrukciót fejeztük be. Az pedig szerintem országosan is egyedülálló, hogy a háziorvosok rezsiköltségét átvállalja az önkormányzat, ami hozzávetőlegesen idén 50 millió forintba került.

A legutóbbi közgyűlés módosította az önkormányzat korábbi lakásrendeletét. Miért volt szükség a változtatásra?

Egy 2004-es rendeletről van szó, amelynek aktuálissá vált részben a könnyítése, részben pedig a szigorítása. A képviselő-testület döntése révén az önkormányzati szociális bérlakásokra vonatkozóan kiterjesztjük az igénybevevők körét. Lehetővé tesszük, hogy magasabb jövedelmű rászorulók is hozzájuthassanak azokhoz. Mondok egy példát: ha valaki albérletben él két gyermekkel, és van jövedelme, amiből ki tud fizetni egy adyvárosi lakótelepi bérlakást, akkor be tud jönni a rendszerbe. Eddig erre nem volt lehetőség.

Mi számít majd szigorításnak?

Az, hogy alsó jövedelemhatárt is meghatároztunk a bekerülés feltételeként. Kénytelenek voltunk erre, mivel az 5.500 győri önkormányzati bérlakásban élő összes lakbér- és közüzemidíj-elmaradása megközelíti az egymilliárd forintot. A jövőben ez nem emelkedhet, sőt, a cél az lenne, hogy a kintlévőség mielőbb komoly mértékben csökkenjen. A közgyűlés ezért úgy határozott, hogy a jövőben a bérlakások bérlőivel a korábbi öt helyett egyéves szerződést kötünk, ezen idő alatt kiderül, hogy tudja-e fizetni a lakbért és a rezsit. Emellett azt is figyelni fogjuk, hogy a bérlő be tud-e illeszkedni a környezetébe, vagy antiszociális a viselkedése. Ha mindent rendben találunk, egy év után hosszabbítunk. Amennyiben a fizetési hajlandóság gyenge, vagy a bérlő összeférhetetlen, el kell állnunk a megkötött szerződéstől.

Jelentős változások kezdődtek el az oktatási intézmények vonatkozásában is. Hol tart most a struktúraváltás?

A gyermeklétszám változása, a költséghatékonyság és a gazdaságosság azt indokolta, hogy főigazgatóságok alá szervezzük iskoláinkat, óvodáinkat és bölcsődéinket. Így nem szűnt meg intézmény, és a gyerekek is maradhattak saját csoportjukban, osztályukban. Az átalakítást mára a pedagógusok és nevelők elfogadták, helyesnek tartják. Némi bizonytalanságot szült, hogy a kormány jövőre állami kézbe venné az oktatási intézményeket, ellenben az önkormányzatok, ha tudják garantálni a működtetés feltételeit, visszakérhetik azokat. Nekünk az alapfokú oktatás esetében ez a célunk. Egyelőre azonban még nem tudjuk, hogy a finanszírozás feltételei hogyan alakulnak, ezért a végleges döntéssel a konkrétumokig várni kell.

Összességében kijelenthető, hogy a győri önkormányzat által fenntartott intézmények helyzete irigylésre méltó?

Ne tűnjön szerénytelenségnek, de ki merem jelenteni, hogy országos viszonylatban az egyik legjobb rendszert működtetjük, amely elsősorban a kiváló szakembergárdának tudható be. A minőséghez természetesen az is kell, hogy az önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy az elmúlt nyolc évben igencsak megnyirbált állami normatívát tetemes összeggel ki tudja egészíteni.

Bakács László