Győr+
2012.10.13. 13:53

Boldoggá avatták a 400 éve Prágában meggyilkolt ferences szerzeteseket

Boldoggá avattak szombaton Prágában 14 ferences szerzetest, akiket a XVII. század elején a helyiek árulónak minősítettek, és emiatt megkínozták, majd meggyilkolták őket.

 

XVI. Benedek pápa májusban hagyta jóvá azt a dekrétumot, amelynek alapján a hradzsini Szent Vitus székesegyházban szombaton megtartott egyházi ceremónia keretében felvették a boldogok jegyzékébe az 1611. február 15-én meggyilkolt, döntően nyugat-európai országokból származású ferences szerzeteseket. A boldoggá avatásról szóló pápai dekrétum szerint a meggyilkolt szerzetesek vértanúnak minősülnek.

 

Az ünnepi misét Angelo Amato vatikáni érsek celebrálta. A prágai egyházmegye történetében ez az első boldoggá avatás.

 

A ferenceseket a prágai Szűz Mária kolostor templomában kínozták halálra. A külföldi szerzeteseket 1604-ben a katolikus egyház hívta meg Prágába, hogy a döntően protestáns városban miséket tartsanak, terjesszék a katolikus hitet és életükkel példát mutassanak az embereknek.

 

Prága többnyire protestáns lakosságának – cseheknek és németeknek egyaránt – azonban nem tetszett a szerzetesek tevékenysége, ellenségnek tekintették, gyakran támadták, megalázták őket.

 

Miután 1611 elején Habsburg Leopold zsoldos hadserege megszállta Prágát, az ellenséges viszony tovább mérgesedett. A prágaiak az ellenség embereinek, kollaboránsoknak tartották a ferenceseket. 1611 februárjában a kolostorban élő szerzeteseket összegyűjtötték, majd halálra kínozták őket.

 

A múltban már több kísérlet is történt a 14 mártír ferences szerzetes boldoggá avatására, de egyik sem végződött sikerrel. A rendszerváltás után, 1992-ben a Cseh Püspöki Konferencia újra napirendre tűzte az ügyet, és beadvánnyal fordult II. János Pál pápához a boldoggá avatásuk érdekében.

 

A Cseh Püspöki Konferencia október elején pásztorlevélben arra szólította fel a katolikus hívőket és a lakosságot, hogy a vérontás legyen “mementó” napjainkban is, amely tanúságot ad a hitről, segít a katolikusok és más felekezetek együttélését érintő “történelmi sérelmek” megértésében. A püspökök felhívták a figyelmet arra, hogy a világban “valódi szolidaritásra van szükség, amely a mélyebb értékekre épül”.

 

(MTI)