Hirdetés
Győr+
2018.03.21. 12:35

Beiktatták az új pannonhalmi főapátot

Pannonhalmán Szent Benedek ünnepén, szerdán délelőtt a 11 órakor kezdődő szentmisén történt meg Hortobágyi T. Cirill, Szent Márton Monostora nyolcvanhetedik apátjának benedikálása.

Hirdetés

Benedikálták (megáldották) szerdán főapáti tisztségében a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton-bazilikájában Hortobágyi T. Cirillt, akit a főmonostori konvent, a Pannonhalmához tartozó negyven örökfogadalmas szerzetes választott meg új főapáttá január 6-án, Ferenc pápa pedig február 16-án nevezte ki e tisztségre.

Hirdetés

 

Az új főapát a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik 86. utódja. A mindenkori pannonhalmi főapát a Magyar Bencés Kongregáció főapátja is egyben.

A benedikálás szertartását ünnepi szentmise keretében tartották Szent Benedek, Európa védőszentje főünnepén, ezt Várszegi Asztrik emeritus főapát vezette. A benedikálást az emeritus főapát végezte, mellette állt Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Michael Reepen, a németországi Münsterschwarzach apátja.

 

 

A ceremónia elején Asztrik főapát köszöntötte a megjelenteket. „Örvendező és nyugodt szívvel kérem Hortobágyi T. Cirill atyára Isten áldását, adom át neki a pásztorbotot, hiszen megbízható munkatársa volt az Úrnak és apátjának is az elmúlt évtizedekben. A Lélek vezesse őt, hogy imádsága és munkája révén kongregációnk és monostorunk, általuk pedig Isten vándorló magyar népe az Evangélium vezetésével járja az üdvösség útját.”

Majd felolvasták a kinevező pápai bulla magyar fordítását.

 

Cirill atya ezt követően ígéretet tett arra, hogy elkötelezi magát ismét a szerzetesi élet, az állandó megtérés, a testvérek, a vendégek, valamint a szegények szolgálata mellett, egyben ígéretet tett a közösség vezetésére. Ezt követően az oltár elé borult, majd megkapta Várszegi Asztriktól az apáti jelvényeket, az infulát, a mellkeresztet, a gyűrűt és a pásztorbotot.

 

 

Gregory J. Polan prímás apát prédikációjában arról beszélt, hogy a Pannonhalmi Főapátság fontos helyet tölt be Magyarország életében, sok embernek számtalan alkalommal tett tanúságot a bencés értékekről: az Isten igéjéhez való ragaszkodásról, az állhatatosságról, a szüntelen megtérésről, a vendégszeretetről, Isten és a felebarát szeretetéről. A bazilika, az iskola, a könyvtár, az apátság egésze, a levéltár: mind keresztény és katolikus hitetekről tanúskodnak, és arról a szolgálatról, amelyet Pannonhalma Magyarországért végez.

Gregory J. Polan, azt mondta, hogy egy közösségen keresztül Isten most Cirillt szólította meg. Neki címezve úgy fogalmazott: „a hitnek és a bizodalomnak egy új közösségét tapasztalod meg“. Kitért arra: Szent Pál apostol arról írt, hogy az Istentől eredő béke felülmúl mindent, mert nem az a béke, ami adott esetben konfliktus hiányát jelöli, hanem az, ami átjár mindent. Az apát feladata ennek a békének a szolgálata. Ha ez elevenen árad a közösségben, akkor ez túlárad a közösségen túlra is – fogalmazott. Hozzátette: „saját életed példája fogja leginkább bátorítani testvéreidet, hogy miként vezet húsvét titka a dicsőségbe. Az apáti áldással, amelyben ma részesülsz, az Egyház adja áldását erre a szolgálatodra.”Cirill főapát a szentmise végén megosztotta gondolatait a közösséggel, melynek vezérfonala ez volt: „A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be.”

Az apát arról beszélt, hogy a szerzetesek küldetése Isten országát építeni az egyházban és a társadalomban, de ez a küldetés nem csak a szerzeteseké. A család, a munkahely, az iskola, a monostor, a püspökség, a plébánia, a minisztérium, a hivatal, a vállalat mind-mind meghívás, s lehetőség arra, hogy a világ „azon pici vagy éppen nagyobb részét, ahol élünk, ideálisan, ideálisabban rendezzük be, az evangélium értékrendje szerint”. Kiemelte, hogy a szerzetes küldetése nem egyszemélyes feladat; minden tag „összehangolt együttműködésben, egymást támogató, egymással összefogó” egyetértésben tud megvalósítani valamit a küldetésből.

 

 

Mi, keresztények Isten országát építjük (…), társadalmunk, az emberiség nagy konfliktusait a kibékülés felé vinni csak minden jóakaratú emberrel összefogva leszünk képesek! Nem fog sikerülni elkülönülésben, elszigetelődésben! Legyen az vallási, felekezeti, bőrszín szerinti, nemzeti, vagy bármely elkülönülés! ” – hangsúlyozta.

Beszélt arról is, hogy az együttérzés Ferenc pápa központi üzenete is. „Az Isten irgalmas jóságában együtt érez velünk, és ebben az elfogadó, együttérző szeretetében belül épít fel bennünket, és képessé tesz követésére, szolgálatára, Isten országa építésére!”De emlékeztetett arra is, hogy a monostorban Isten akaratát teljesítve élnek, egy olyan komplex folyamat részeseiként, amelyik az egész egyház és a társadalom számára egyaránt kívánatos. Büszkeséggel gondolok arra, hogy hazánk, népünk, a közélet jelenlévő képviselői értékelik szolgálatunkat. Mi pedig hálásak vagyunk a szolgálatunkat, fejlesztéseinket lehetővé tevő támogatásukért.”

Végül, az ordináriusok ilyenkor szokásos bejelentését tette meg: „ellenkező rendelkezésig, minden rendtársamat és munkatársamat megerősítem hivatalában.”

 

Korábban írtuk:

A Bazilikában zajló liturgián a bencés szerzetesközösség tagjai, egyházi és közéleti személyiségek foglaltak helyet, többek között Sólyom László volt köztársasági elnök is.

 

A benedikálást Szent Asztrik apát nyolcvanhatodik utóda Várszegi Asztrik püspök, em. főapát, Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Michael J. Reepen, Münsterschwarzach apátja végzi. Homíliát mond Gregory Polan prímás apát.

 

 

A látogatók, az érdeklődők a Főkönyvtár dísztermében, kivetítőn követhetik a bazilikában folyó eseményeket.

 

Összeállította: F.G.
Fotó: Hajdú D. András. / Marcali Gábor;
Indexkép: Krizsán Csaba / MTI Fotó

 

likeold
a fb oldalunkat