Győr+
2011.08.31. 07:33

A fűtéstámogatást is az önkormányzatnál kell igényelni

2011. szeptember 1-től jelentősen átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapú gázár- és távhő ár-támogatás és beépül a lakásfenntartási támogatásba, az új támogatást a helyi önkormányzatnál kell igényelni.

Lakásfenntartási támogatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek. A támogatási kérelmeket a helyi önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben és/vagy természetben is megállapíthatja a támogatást.

Az új szabály szerint jelentősen emelkedik a jövedelemhatár, ennek következtében a rászorultság azoknál áll fenn, akiknél az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot, és a vagyonuk értéke nem magasabb a jogszabály által megállapított mértéknél. (Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszámát kell érteni.)

A támogatást a beadás hónapjának 1. napjától kell megállapítani egy éves időtartamra.

Azoknak a családoknak akik jelenleg is részesülnek lakásfenntartási támogatásban, a határozatban megjelölt időpontig folyósításra kerül a támogatási összeg. Ők a támogatás megszűnését követően kérhetik az ismételt megállapítást.

Győrben a kérelmeket 2011. szeptember 1. napját követően folyamatosan lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Népjóléti Osztály ügyfélfogadó helyiségében (Győr, Honvéd liget 1.) és a Családsegítő Központokban (Győr, Szigethy A. út 109., Győr, Árpád út 38/B.,Győr, Mónus I út 41., Győr, Kossuth L. út 58.)

További részletek ITT (Nemzeti Erőforrás Minisztérium).