Győr+
2012.01.10. 13:10

A felvételi pontszám ötszázra módosult- nyílt nap a Széchenyi egyetemen

Zsúfolásig megtelt a Széchenyi István Egyetem aulája és nagy előadóterme az idei nyílt nap alkalmából. Az érdeklődőknek dr. Író Béla főtitkár tartott tájékoztatást a felvételi eljárásáról.

A főtitkár először az alaptudnivalókat ismertette a diákokkal, szülőkkel. Elmondta: a legtöbb,és minden tekintetben hivatalos információt a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012 című könyvből tudhatják meg. Ebben a kiadványban ismertetik az adott egyetem, főiskola kínálatát, kapacitását,a költségtérítéses vagy államilag finanszírozott szakokat.

A jelentkezés jogvesztő határideje február 15. – figyelmeztette a felvételizőket Dr. Író Béla.

Egy jelentkezési lapot kell kitölteni, amelyen a 9 ezer forintos alapdíjért három különböző szakot jelölhet meg a felvételiző. Ha egy szakot költségtérítésesen és államilag finanszírozottan is választ a diák, ebből a szempontból az is egynek számít. A laphoz kell az egyéb dokumentumokat- például a nyelvvizsga bizonyítványt- mellékelni. Ha később tesz a felvételiző nyelvvizsgát, akkor július 10-ig van lehetősége pótolni a mellékletet. Felhívta a figyelmet a főtitkár, hogy egyes szakoknál alkalmassági, gyakorlati vizsga esetén további díjat is kérhetnek az intézmények.

A felvételizőknek lehetőségük van hagyományos módon vagy E-felvételi formában jelentkezniük. A főtitkár ez utóbbit ajánlja, ugyanis ebben az esetben biztos, hogy a felvételiző által beírt adatok pontosan kerülnek a felvételi nyilvántartásba.

Ezt követően a pontozási rendszert ismertette dr. Író Béla főtitkár. Az alap és egységes osztatlan képzés esetében 400 tanulmányi és 100 többletpontról beszélünk. A 400 tanulmányi pont két részből áll, mindegyiknél maximum 200 pontot szerezhetünk. Először is, öt meghatározott tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy) utolsó két tanult évének év végi jegyét kell összeadni, majd megszorozni kettővel. A magyarnál a két eredményt a jelentkezéskor külön sorban kell feltüntetni, de a pontszámításnál évenként a két osztályzat átlagát kell kiszámolni kerekítés nélkül.

Ha tehát a jelentkezőnek mind az öt tárgyból ötöse volt , akkor ez tárgyanként 5+5 = 10, ez öt tárgy esetében 50, amit kettővel kell szorozni, így jön ki a középiskolai eredményekből a maximum 100 pont- tájékoztat a felvi.hu

A tanulmányi pontok másik felét az érettségi eredményei adják. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kerekítjük, ez szintén maximum 100 pont lehet. Tehát, ha a jelentkező mind az öt tárgyból 100 százalékot teljesített, akkor a számítás a következő: (100×5)/5 = 100, így van meg a maximum 100 pont

A második 200 pontot az érettségi eredménnyel lehet elérni.

Az érettségi pontokat két vizsgatárgy százalékos eredményei alapján kell kiszámolni. A pontszám egyenlő az érettségin elért százalékos eredménnyel. Értelemszerűen az érettségi pont maximálisan kétszer 100, azaz 200 pont lehet.

Az érettségi pontokat a szakhoz tartozóan követelményként meghatározott vizsgatárgyak közül kettőnek a százalékos eredménye adja. Amennyiben követelményként több érettségi tárgy választható módon van előírva (vagyis a vizsgatárgyak között „vagy” szerepel), akkor a jelentkező számára legkedvezőbb két tárgy eredményéből kell számolni az érettségi pontokat- olvasható a felvi.hu oldalon.

Maximum 100 többletpontot tudunk szerezni vagy nyelvvizsgákkal, vagy emelt szintű érettségivel illetve a tájékoztatóban meghatározott tanulmányi – és sportversenyek eredményeivel. A középfokú C nyelvvizsga 28, a felsőfokú C nyelvvizsga 40 pontot ér. Az emelt szintű, minimum 30 százalékos érettségi 50 többletpontnak számít.

A főtitkár kiemelte, hogy fontos a hiteles forrásból történő tájékozódás, ezért informálódjanak a www.felvi.hu vagy az uni.sze.hu oldalon. A győri Széchenyi István Egyetem igazgatósági épületében munkaidő alatt személyesen is érdeklődhetnek a tanulók és a szülők. Végezetül sikeres felvételit kívánt mindenkinek.

A több ezer érdeklődő a nyílt nap egyéb rendezvényein is választ kapott kérdéseire, s részletesen megismerkedhetett az egyetem képzési kínálatával és egyéb lehetőségeivel.

Kovács Veronika