Pénzügyi Navigátor

Banki, biztosítási jogvita rendezése a bíróságon kívül

Fotó: Pénzügyi Navigátor
Pénzügyi Navigátor
2022.06.03. 10:20
Hirdetés

Panaszt nyújtott be a pénzügyi szolgáltatójához, biztosítójához, de elutasító választ kapott? Nem szeretne bírósághoz fordulni, hogy a jogvitája rendeződjön? Elutasították a méltányossági kérelmét? Ilyen és ehhez hasonló esetekben célszerű a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), mint alternatív vitarendezési fórum eljárását kérelmezni.

A bíróságon kívüli, alternatív vitarendezés egyik legnagyobb előnye a bíróságok tehermentesítése mellett az, hogy a felek között létrejöhet egy kompromisszumos megoldás, azaz győztes-győztes helyzetet teremthet, mindezt gyorsan és díjmentesen. Fontos kiemelni továbbá, hogy a Pénzügyi Békéltető Testületben eljáró tagok magasan kvalifikált jogászok, vagy közgazdászok, akik kiemelkedő szakmai tudással, felkészültséggel és több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztók, valamint a pénzügyi szolgáltatók (bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, befektetési szolgáltatók) közötti vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése, továbbá a fogyasztók pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott méltányossági kérelmekkel kapcsolatos ügyeiben az egyezségkötés elősegítése. A követeléskezelőkkel kapcsolatos ügyek akkor tartoznak a PBT hatáskörébe, ha követelésük a fogyasztókkal szemben pénzügyi szolgáltatáson alapul. 

A fogyasztó személyi vagy anyagi körülményeire tekintettel méltányossági kérelemmel fordulhat a pénzügyi szolgáltatóhoz, melyben kérheti, hogy a szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb feltételekkel teljesíthesse kötelezettségét. Ez lehet a fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése, a szerződés módosítása. 
Méltányossági eljárást a PBT előtt akkor is lehet kezdeményezni, ha a követelés kapcsán fizetési meghagyás kibocsátására került sor, vagy az adott ügyben végrehajtási vagy bírósági eljárás van folyamatban, azonban az igény jogalapját vagy összegszerűségét vitatni nem lehet.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához alapvető feltétel, hogy a fogyasztó először közvetlenül a pénzügyi szolgáltatóval kísérelje meg rendezni a vitás ügyet, illetve hozzá nyújtsa be méltányossági kérelmét. 


A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, eljárási díj, illeték sem a fogyasztót, sem a pénzügyi szolgáltatót nem terheli, és jogi képviselő igénybevételére sem kötelesek a felek.  Az ingyenesség mellett a gyorsaság is a PBT előtti eljárás mellett szól. Az eddigi gyakorlat szerint az ügyek általában 50-60 nap alatt befejeződnek, vagyis akár két hónapon belül döntés születhet. 

Az eljárás során a pénzügyi szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. 


Az eljárás legfőbb célja a felek közötti egyezség, amely ha létrejön, azt a Testület jóváhagyja, ha megfelel a jogszabályoknak. Az egyezség elmaradása esetén kötelezést tartalmazó határozat születik, ha a pénzügyi szolgáltató alávetette magát a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének és a kérelem megalapozott. A 2017. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében szolgáltatói alávetés nélkül is hozhat kötelezést tartalmazó határozatot a Testület, ha nincs egyezség, a kérelem megalapozott és annak összege nem haladja meg az 1 millió forintot (kötelező jogszabályi alávetés). Ajánlást tesz a Testület, ha az igény megalapozott, meghaladja az 1 millió forintot és a szolgáltató nem tett alávetési nyilatkozatot. Méltányossági ügyben egyezség hiányában az eljárást a PBT megszünteti.

Fontos újítás, hogy 2022 januárjától online módon is benyújtható a kérelem. Az alábbiakban található a közvetlen elérést biztosító link: PBT online ügyintézés. Ezen kívül a www.mo.hu oldalról is indítható az online ügyintézés: PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM (magyarorszag.hu) 
 A kitöltéshez  – az útmutató mellett  – segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán vagy az MNB partnereiként működő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől.

Elérhetőségek: 
Cím: Győr, Szent István u. 10/a., II. emelet 208-as iroda (az ITC székház), 
Telefon: 06-30-923-4942 (ügyfélfogadási időben), E-mail: [email protected]
Web: www.penzugyifogyaszto.hufacebook.com/penzugyifogyaszto

Ügyfélfogadás: 
HÉTFŐ: 8:00-14:00  //  SZERDA: 8:00-14:00  //  CSÜTÖRTÖK: 11:00-17:00


Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.