Városi elismerések a nemzeti ünnep alkalmából

Fotó: Marcali Gábor
Győr+
2021.03.12. 09:56

Nemzeti ünnepünk, március 15. közeledtével a Győr+ Hetilapban megjelent, kik kapják idén a város díszpolgári címeit, a Pro Urbe, és a városi sajtódíjakat. Dr. Dézsi Csaba András polgármester ünnepi gondolatait is olvashatják hetilapunkban.

A járványhelyzet miatt idén a díszpolgári címeket, a Pro Urbe- és a Városi sajtódíjakat egy későbbi időpontban adja át a polgármester.

Tisztelt Győriek!

Március 15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk, az idén rendhagyó körülmények között. Éppen egy évvel ezelőtt terelődött egy új mederbe az életünk, hiszen 2020 márciusában kezdődtek azok a korlátozó intézkedések, amelyeket a koronavírus miatti védekezés tett szükségessé. A tavalyi március 15. után az idén sem tudjuk megtartani azokat az ünnepségeket, amelyekkel méltó módon szerettünk volna megemlékezni a forradalom és szabadságharc hőseiről. Bízom benne, hogy – bár a közös ünneplés elmarad – nagyon sok győri feltűzi a ruhájára a kokárdát, és gondol azokra, akik életüket áldozták a hazáért és a szabadságunkért.

,,Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”mondja Széchenyi István. Ez az idézet 2021-ben különösen is aktuális Győrben, amikor várossá válásunk 750. évfordulóját ünnepeljük. Városunk jövőjének építése szempontjából ugyanis erős identitással és gyökerekkel rendelkező győriként tudunk igazán eredményesen dolgozni a jövőn. Az V. István által adományozott kiváltságlevél évfordulója csak egy azok közül a történelmi mérföldkövek közül, amelyeket ismernünk kell, és persze nemcsak városunk, de az egész nemzet történelmének jelentős pillanataival fontos tisztában lennünk. Március 15. is egy olyan dátum, amelyre emlékeznünk kell, hiszen az egész nemzetre, hazánk történelmére nagy hatással volt. A forradalom nemcsak Pesten, hanem például itt, Győrött is zajlott, a hősök tehát mindenhol jelen voltak, minden kis közösség egyet akart: a szabadságot! A fővárosban Petőfi szavalta a Nemzeti dalt, Győrben pedig Lukács Sándor követelte a reformokat. A szószólókhoz itt is, ott is tömegek csatlakoztak, s a márciusi ifjak az egység erejével, fegyverek ropogása nélkül vitték sikerre a forradalmat!

„A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” – visszhangozta ezer meg ezer torok, ahogy a 12 pontban megfogalmazott követelések is futótűzként terjedtek. 1848. március 15-én új korba lépett a nemzet, és az akkor egy irányba tekintő magyarok az egész történelmet megváltoztatták. Bár, mint tudjuk, a szabadságharcot leverték, sőt a kegyetlen megtorlás sem maradt el, mégis igaz az új időszámítás, mert a feléledő eszméket, a szabadságvágyat már nem lehetett semmissé tenni. Hosszú volt az út, de végül megvalósultak a 12 pont követelései. A 12 ponté, amelyek közül az első volt a sajtó szabadságának kívánalma. Nem véletlen, hogy éppen ezen a napon ünnepeljük a magyar sajtó napját is. A mai napon éppen ezért a városunkért és a közösségünkért kiemelkedő módon tevékenykedő személyiségeket is köszöntöm, ám a járványhelyzet miatt a Győr díszpolgára és a Pro Urbe Győr kitüntető címeket, illetve a városi sajtódíjakat is egy későbbi időpontban adom át. Köszönöm minden díjazottnak azt a munkát, amivel Győrt gazdagítják, és nemcsak nekik, de mindenkinek köszönetet mondok, aki a közösségünkért tesz. Ebben a járvány sújtotta, nehéz időszakban ennek különösen is nagy jelentősége van. Most például azzal is tudunk segíteni, ha élünk a védőoltás lehetőségével, mert azzal nemcsak magunkat, de embertársainkat is védjük. Ahogy március 15-én a forradalmat is egységben tudták sikerre vinni a magyarok, úgy a járvány elleni védekezés is csak összefogással lehet eredményes. Ez az összefogás hozhatja el a korlátozások feloldását, végeredményben ez hozhatja el újra a szabadságunkat! Akkor lehet majd újra együtt ünnepelni például március 15-ét, vagy éppen várossá válásunk 750. évfordulóját!

Az emlékezés és a cselekvés is közös feladatunk, mert
Szívügyünk Győr!

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Díszpolgári címet kapnak:

Dr. Földesi Péter a győri Széchenyi István Egyetem tudományos, oktatói, gazdasági tevékenységének, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája, kiemelkedő tudományos munkássága, vezetői és oktatói tevékenysége elismeréseként.
Sütő Csaba a győri intézményes hajléktalanellátás fejlesztésében és működtetésében végzett több évtizedes, példaértékű munkája, valamint magas színvonalú vezetői és áldozatos szakmai tevékenysége elismeréseként.
Dr. Tamás László János több évtizedes, lelkiismeretes és elhivatott orvosi munkája, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosaként végzett alázatos, szakszerű vezetői tevékenysége, valamint a koronavírus-járvány alatt tanúsított fáradhatatlan és professzionális munkája elismeréseként.
Verebics Ibolya a töretlenül magas színvonalú, nemzetközi szinten is elismert, Győr város hírnevét öregbítő operaénekesi munkássága, valamint a szülővárosa kulturális és hitéletét támogató jótékony tevékenysége elismeréseként.
Dr. Veres András megyés püspök a győri szakrális értékek, valamint a Szent László-i hagyományok megőrzésében vállalt elévülhetetlen érdemei, továbbá a győri keresztény közösség összetartása és megerősítése érdekében végzett áldozatos és kiemelkedő munkája elismeréseként.

Pro Urbe Győr díjban részesül:

Az Aurora zenekar több évtizedes hazai, stílusteremtő munkássága, a fiatal generáció egészségügyi prevenciós ellátásának megsegítése és jövőképük formálásának támogatása érdekében, karitatív területen végzett, áldozatos munkája elismeréseként.
Kovács János a judo sportágban elért kiváló sportolói teljesítménye, bajnokokat nevelő edzői munkássága, valamint az utánpótlás-nevelésben és a mozgásfejlesztésben végzett értékteremtő tevékenysége elismeréseként.
Dr. Mézes Péter Barnabás a kardiológiai járóbeteg-ellátás kialakításában végzett úttörő szerepe, magas színvonalú vezetői és szakmai munkája, valamint több évtizedes példaértékű, lelkiismeretes gyógyító tevékenysége elismeréseként.
Vigh Attila a lovas kultúra és a magyar huszárhagyományok ápolása, népszerűsítése és oktatása terén tanúsított kitartó munkájáért, eredményes szakoktatói és edzői tevékenységéért, valamint a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapításában és működtetésében vállalt meghatározó szerepe elismeréseként.

Városi sajtódíjasok:

Galambos-Németh Boglárka az RTL Klub szerkesztő-riportereként a napi tájékoztatás területén nyújtott magas színvonalú szakmai munkájáért, míg
O. Jakócs Péter, a Győr Plusz Média fotóriportere hosszú évek óta végzett lelkiismeretes, magas színvonalú, a város és a régió történéseit, eseményeit, szépségeit bemutató szakmai tevékenységéért kapja az elismerést.
Kapcsolódó témák: #Győri önkormányzat | #pro urbe |