Hirdetés
Kinevezett új elnök és leköszönő korábbi

Változás a Győri Egyházmegyei Karitász élén

Fotó: Győri Egyházmegyei Karitász
Győr+
2020.05.06. 13:31

Szabó György eddigi igazgató helyett, április 1-től Lőrincz Attila a Győri Egyházmegyei Karitász vezetője - erről döntött Veres András győri megyéspüspök.

Hirdetés

Szabó György (illetve, ahogy közeli munkatársai, barátai, szerettei nevezik: Szabó Gyurka) változásokkal teli, átmeneti helyzetben vette át a szervezet irányítását 2014. végén.

Első intézkedései között szerepelt, hogy valamelyest használhatóvá tegye az akkor frissen megvásárolt egyházmegyei központ épületet, és mielőbb elindítsa benne munkatársaival a rendszeres segítő tevékenységet. Munkálkodásának eredménye, hogy az immár Boldog Apor Vilmos vértanú püspök nevét viselő győri központ alapterületének egyharmada három lépcsőben megújult, 2017-től a kollégák és önkéntesek méltó körülmények között dolgozhatnak, s kész tervek vannak a további megújulásra.

Hirdetés

Szívügyének tekintette, hogy a Győri Egyházmegyei Karitász (pótolva két évtizedes lemaradását) minél több helyi egyházközségben jelen legyen, amire sem idejét, sem energiáját nem sajnálta: vezetése alatt a plébániai önkéntes csoportok száma 4-ről 25-re emelkedett.

A megnövekedett feladatok ellátására közvetlen munkatársi köre két, munkáját 4 órában végző főről öt 8 órás főre bővült, akik a Katolikus Karitász rendszeres akcióinak ügyintézését végzik, valamint fogadják a központba betérő rászorulókat.

Fontosnak tartotta a karitász-munka lelki hátterének és médiakapcsolatainak erősítését, emellett megtalálta a lehetőségét annak, hogy szervezetünk szokásos feladatain túl hosszabb távon is segítse rászorulóit.

Ennek érdekében (a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász példáját követve) 2016-tól beindította a megváltozott munkaképességűek védett foglalkoztatását, s ennek fenntartása, bővítése érdekében különösen sokat tett.

„Ha meghallgatni, ha pakolni, ha szállítani vagy szervezni kellett, Gyurka mindig elsőként ugrott – sosem rettent meg a munkától, melyet mindig kollégáival közös erőfeszítésben gondolt elvégezni. Hálát adunk érte a Jóistennek, és szeretettel köszönjük meg Gyurkának igazgatóként, aktív nyugdíjasként végzett áldozatos, emberfeletti munkáját, aki építő tanácsaival, hasznos tapasztalataival tovább segíti a rászorulókért végzett karitatív tevékenységünket.” – írta méltatásában a leköszönő igazgatóról a Győri Egyházmegyei Karitász.

Az új igazgató, Lőrincz Attila feleségével 15 éve él boldog házasságban, melynek gyümölcseként négy gyermekük született. Két éve élnek Győrben.

„Családunk ereje a hitünkben, a közös imákban és a kellő humorban rejlik. Hitvallásunk: „A család örök!” A szolgálat már korábban is az életem szerves részét képezte, hiszen 21 évig rendvédelmi területen teljesítettem szolgálatot, melynek két fontos állomását szeretném kiemelni. “

„Pályám kezdetén iskolákban, prevenciós előadások útján a diákok biztonságtudatos szemléletét, áldozattá válásuk megelőzését igyekeztem fejleszteni, valamint több évig napi szinten nyújtottam segítséget a bajbajutottak számára egy segélyhívó központban. Mindkét területen eltöltött idő nagy hatással volt az életem további alakulására – kezdte bemutatkozását az új igazgató.

Az isteni gondviselésnek köszönhetően ajánlás útján kerültem a Katolikus Karitász életébe, amihez a legerősebb belső tulajdonságaimra – a gondoskodás, törődés, szociális érzékenység – hagyatkozva vettem a bátorságot, hogy alkalmasnak érezzem magam erre a gyönyörű kihívásra, a szeretet szolgálatára. Így a szolgálatellátás maradt, ami kiegészült a krisztusi szeretet képviseletével. Ehhez a belső tulajdonságaimon, személyiségjegyeimen túl a korábban megszerzett emberi és szakmai tapasztalataimat kívánom hasznosítani.” – tette hozzá.

A kezdetről és jövőre vonatkozó terveiről pedig így nyilatkozott Lőrincz Attila:

„2020. április 1-jén csatlakoztam az egytől egyig értékes kollégából álló, kiváló győri közösséghez. Még szinte az ismerkedés fázisában vagyok, de a kitűzött célok, tervek egyik legfontosabb elemeként tekintek az áldozatos önkéntes hálózatunk továbbfejlesztésére, a már meglévő csoportokkal való kapcsolat mélyítésére, ápolására. Fontosnak találom, hogy minél szélesebb körben és minél gyorsabban tudjunk reagálni a szolgálatunkhoz forduló rászorulók segítségkérésére.”

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász

Kapcsolódó témák: #egyház | #vallás |
likeold
a fb oldalunkat