Ír-magyar kiállításmegnyitó, könyv- és filmbemutató:

A szentek összekötnek

J. Kovács Andrea Fotó: Ács Tamás
2023.03.20. 20:29

Kiállításmegnyitóra, könyv- és filmbemutatóra hívta az érdeklődőket a Győri Egyházmegye és az Ír Nagykövetség. Az eseményen többek között részt vett dr. Dézsi Csaba András polgármester, dr. Perger Elza alpolgármester, dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő, Németh Zoltán, a vármegye Közgyűlésének elnöke, Széles Sándor főispán.

A Káptalandombon tartott kulturális esten elsőként dr. Pápai Lajos köszöntötte a jelenlévőket. Az emeritus püspök arról szólt, hogy míg a politika szétválaszt sok embert, addig a szentek összekötnek. Így a Könnyező Szűzanya kegyképe is összeköti Írországot és hazánkat, egyházmegyéinket.

Hogyan is? A történet a 17. századig nyúlik vissza. A gyermek Jézus fölé hajoló és imádkozó Szűzanyát ábrázoló kép egy előkelő ír családból származó főpapé volt. Walter Lynch clonferti püspök a Cromwell-féle, katolikusok ellen irányuló üldözés elől menekülve ezt a Szűzanya-képet vitte magával, amikor elhagyta Írországot 1653-ban. Az akkori győri püspök menedéket adott neki, később kanonokká és püspöki helynökké is kinevezte őt. Itt élt 1663-ban bekövetkezett haláláig. Halála után a kép a győri székesegyház oldalfalára került. Pár évtized múlva Írországban ismét katolikusüldözés tört ki, melynek során az ország összes püspökét száműzték. Az erre vonatkozó parlamenti határozat kihirdetésének napja után, 1697. március 17-én, Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén a képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek gördültek alá.

Ronan Gargan, Írország budapesti nagykövete szintén méltatta a két országot összekötő kulturális kapcsolatokat. Elmondta, hogy az idei Szent Patrik nap többszörös ünnep hazájában. Száz éve vették fel Írországot a Nemzetek Ligájába, mint önálló államot, ötven éve tagja az Európai Uniónak és huszonöt éve írták alá a Nagypénteki Egyezményt, mely a békés egymás mellett élést biztosítja nekik.

A résztvevők megtekinthették „Az Ír Madonna-kegykép története” című dokumentumfilmet, melyet Kiss Tamás és Tóth László készített.

A vetítést követően Székely Zoltán, a Rómer Múzeum igazgatója bemutatta azt a kötetet, mely a kegykép kisgrafikai ábrázolásait tárja a nagyközönség elé. A „…Drágalátos képedben…” című kiadvány szerzője Perger Gyula.

dr. Martos Levente Balázs

Az „Írek az európai kontinensen” című kiállítást dr. Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapest Főegyházmegye segédpüspöke, a Budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora nyitotta meg. A fiatal püspök megköszönte Kiss Tamásnak, az egyházmegyei Könyvtár igazgatójának a téma iránti elkötelezettségét és lelkesedését, mely másokat is magával ragadott. „A tárlat tablóinak tömör, informatív, szépen illusztrált leírása egységes, izgalmas képet ad arról, hogy tudósok, szerzetesek és más jelentős személyiségek már több mint ezer éve gyakorolnak hatást a történelem alakulására, s formálják a ma is élő európai örökséget. Példaként említette Szent Kolumbánt, aki 600 körül írta le elsőként az „egész Európa” kifejezést, mintegy bizonyítva egy egységes kontinens eszméjét.” – mondta dr. Martos Levente Balázs.

Dr. Dézsi Csaba András és Németh Zoltán

A kulturális rendezvényen közreműködött Balogh Eszter, Rudolf Krisztina, Preisinger Virág, Szabó Anna, és Medgyesy S. Norbert.

Galéria: Ács Norbert

Tv-s szerkesztő: J. Kovács Andrea és Zombai-Kovács Ákos

Kapcsolódó témák: #katolikus |