Népszámlálás 2011: csökkenő tendenciák

Győr+
2011.08.30. 14:27

Az egész ország felhördült, amikor jó egy évvel ezelőtt a Központi Statisztikai Hivatal elnöke egy sajtókonferencián bejelentette: Magyarország népessége várhatóan még 2010-ben a lélektaninak mondható 10 milliós határ alá csökken. Az 1981 óta folyamatos negatív tendenciát alapul vevő jóslat beigazolódott, a közelmúltban napvilágot látott idén júniusi adatok szerint a becsült népességszám már csak 9 millió 968 ezer fő.

A hivatalnak hamarosan pontos, statisztikai és szociológiai elemzésekhez, gazdasági, területfejlesztési és szociális döntésekhez egzakt alapot szolgáltató részletes adatai lesznek. Októberben ugyanis – folytatva az 1870-ben megkezdett, azóta lényegében 10 évente megismételt gyakorlatot – megszámolnak minket nemre, lakhelyre, nemzetiségre, vallásra, sőt, egészségi állapotra is tekintettel. Bár az utóbbi három adat úgynevezett szenzitív, azaz érzékeny kérdésnek minősül, így a rájuk adott válasz önkéntes alapú, a szakembereknek szükséges tudni ezeket az ország jövőjét meghatározó prognózisok elkészítéséhez. A statisztikai törvény értelmében egyébként az így a KSH tudomására jutó, a válaszadó személyét felfedő adatok nem hozhatók semmilyen más szerv, például az adóhivatal, a bíróságok vagy akár a titkosszolgálatok tudtára sem – szögezte le lapunknak dr. Lipovits Szilárd. A győri jegyző hozzátette, a kérdőíven nem szerepel név, és az azonosító adatokat – így a lakcímet is – teljesen külön adatbázisban kezelik a feldolgozás során, utána pedig környezetbarát módon megsemmisítik a papírokat. Az önkormányzat törvényes működését felügyelő tisztviselő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a kötelező adatszolgáltatás megtagadása szabálysértés.

– Egy átlagos, két-három fős család fél óra alatt meg tudja válaszolni a kérdéseket – ezt már Kun Mária népszámlálási előadó mondta, aki megjegyezte, a kérdőív formai kialakítása egyértelműen eligazítja a válaszadót a kitöltésben, így azt önállóan is elvégezheti mindenki, de továbbra is biztosítják a számlálóbiztosi segítséget azoknak, akik szívesebben válaszolnak inkább szóban, mint írásban. Hozzátette, idén először az interneten keresztül is lehetőség van a népszámlálásban részt venni október 1. és 16. között. Az elektronikus úton történő kitöltéshez szükséges egyedi azonosító kódokat és az internetes elérés útvonalát szeptember végén mindenkinek eljuttatják postai úton az adatfelvételi csomagban.

A biztosok a hajléktalanokat is összeírják. Egy részük elérhető lesz a hajléktalanszállásokon, illetve a hajléktalanokat ellátó szociális intézményekben, másokat az önkormányzatok szociális munkásai, illetve karitatív szervezetek munkatársai bevonásával igyekeznek minél teljesebb számban összeírni.

Ha minden a tervek szerint zajlik, pár hónapon belül kiderül, hogy a legutóbbi, 2001-es népszámláláskor rögzített 10,2 milliós népességszám 10 év alatt hány fővel csökkent, és hogy valójában mennyivel is vagyunk a lélektani határszám alatt.

Aki kérdez, és aki válaszol

Győrben 5.940 címre küldik ki a népszámlálással kapcsolatos dokumentumokat, amelyeket akár egyedül is kitölthet mindenki, mire október 1. és 30. között ellátogat hozzá a kérdezőbiztos. A kisalföldi megyeszékhely 655 körzetében 531 biztos tevékenykedik, segíti a lakosságot – tájékoztatott Rákosi Zsoltné, a városháza népszámlálási ügyintézője. Az adatszolgáltató a számára előre eljuttatott borítékban megkapja az őt felkereső munkatárs nevét és népszámlálási igazolványának azonosító számát, de személyi igazolványának megmutatására is kérhető az ilyen ügyben becsengető személy – tette hozzá.

Korábban leginkább pedagógusok látták el a kérdezőbiztosi feladatokat, ma már viszont sokan érdeklődnek e munkalehetőség iránt. A számlálóbiztosok toborzása, alkalmazása az önkormányzatok feladata, a KSH kiválasztási szempontjainak figyelembe vételével. Ezek közé tartozik a jó fellépés, beszélőkészség, helyismeret, olvasható írás, konfliktustűrő képesség, tanulási készség, az oktatáson való részvétel vállalása, a határidők és útmutatások betartása, a fizikai terhelhetőség, valamint az, hogy a jelentkező szeptember végétől október végéig állandóan rendelkezésre álljon. Előnyt jelent az adott területen élő nemzetiségek nyelvének ismerete.

Lipovits Szilárd jegyző felhívta a figyelmet, hogy a népszámlálás gyors és eredményes lebonyolításához szükséges az utcanév és házszámtáblák megfelelő kihelyezése. A házszámtábla esetleges kihelyezéséről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, aki ezt nem teszi meg, pénzbírsággal sújtható.

Wurmbrandt András