Győr+
2011.09.20. 12:46

Felújítás a győri köztemetőkben

A győri köztemetőkbe az ősz folyamán több felújítási munkálatot végeznek, amelyek október 20-ig készülnek el, vagyis nem zavarják a halottak napi látogatási rendet.

Simon Róbert Balázs alpolgármester 2011. szeptember 20-án számolt be az önkormányzat által 30 millió forinttal finanszírozott temető-felújítási munkálatokról. Mint mondta, a GYŐR-SZOL kezelésében nyolc győri temető működik, ezek közül már befejeződött a kismegyeri Malomsori temetőben a ravatalozó felújítása, a térburkolat építése, valamint a szentiváni Sugár úti temetőben a ravatalozó épület és az urnafal felújítása.

A szabadhegyi Templom úti temetőben a kerítés és a ravatalozó részleges felújítása, az újvárosi temetőben a ravatalozó részleges felújítása, valamint az önkormányzati temetőkben a hangosító rendszerek felújítási munkálata jelenleg folyamatban van.

A közeljövőben kezdődik a révfalui temetőben térvilágítás kiépítése és térburkolat kivitelezése.

A munkát a GYŐR-SZOL Zrt. legkésőbb október 20. napjáig befejezi, hogy a Halottak Napja, Mindenszentek ünnepe közelében a temetőkben már ne történjen munkavégzés.

Az elvégzett, illetve az elvégzendő munkák biztosítják, hogy a temetőkben az épületek, utak megújuljanak, és ezáltal a temetőlátogatók a kegyeleti elvárásoknak megfelelő környezetben vehessenek búcsút szeretteiktől, illetve látogathassák elhunyt hozzátartozóikat.

Az önkormányzat elképzelései szerint – a költségvetés lehetőségeinek figyelembe vételével – a temetői épületek, létesítmények felújítása, korszerűsítése a következő években is folytatódni fog. – zárta az alpolgármester.

Papp Zsolt