Az Ég Asszonyának ünnepén

J. Kovács Andrea
2022.08.15. 12:28

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ez a nap a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, egyúttal Magyarország védőszentjének napja.

Első királyunk, Szent István olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ekkor ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István egyébként 1038-ban Nagyboldogasszonykor hunyt el.

A mai napnak helyi vonatkozása is van, hiszen az egyházmegye főtemploma, a győri székesegyház titulusa: Mennyekbe Fölvett Boldogságos Szűz Mária. A templom oltárképe Maulbertsch Antal munkája, Mária mennybemenetelét ábrázolja.

Böcskei Győző, a székesegyház plébánosa portálunknak elmondta:

Nagyboldogasszony ünnepén különösen úgy áll előttünk a Szent Szűz, mint megváltottságunk példaképe. Márián látjuk beteljesedve, hogy Isten az Ő Szent Fia által mit tesz mindannyiunkkal. Mária a megdicsőített testű, megváltott asszony mutatja, hogy az egész teremtést Isten jóságos, rólunk gondoskodó szeretető keze irányítja. Az imádságban és az istentiszteletben már most megtapasztalhatjuk, hogy életünk Isten dicsőségét tükrözi és átsugárzik rajta szépsége. Így Mária mennybevételének ünnepét Krisztusban történt megváltásunk felett érzett igazi és mély öröm hordozza.

A mai ünnep üzenete számunkra az, hogy Máriához hasonlóan hallgassuk mindig Isten igéjét és meditálva forgassunk szívünkben. Hagyatkozzunk arra, amit Isten tervez velünk. Hagyjuk, hogy vezessen bennünket akkor is, ha nem igazán értjük, mi tervének a kimenetele. Így válhatunk Máriával, az Ég Asszonyával együtt áldottá és így énekelhetjük vele együtt nap mint nap a Magnificat hálaadó sorait: Magasztalja lelkem az Urat! – hangsúlyozta Böcskei Győző atya.

Kapcsolódó témák: #Nagyboldogasszony ünnepe | #ünnep |